World Community Grid

Základní informace o projektu a popis jednotlivých podprojektů.

Projekt World Community Grid (dále jen WCG) patří mezi projekty s dlouholetou historií, která sahá ještě před vznik samotné platformy BOINC. Nejedná se o samostatný projekt, ale pod hlavičkou WCG se skrývá několik podprojektů, jejichž výzkumná činnost je zaměřena především do oblasti biologie. V současné době je aktivních celkem 7 projektů, které si dále přiblížíme. Výzkum je zaměřen na hledání léků proti nemoci AIDS, horečce Dengue, různým druhům rakoviny, svalové dystrifie, dále pak na výzkum bílkovin tvořících lidský proteom (Proteom je soubor bílkovin, které jsou produkovány z genomu daného organismu) a dva hledají nové technologie. U jednoho z nich se jedná o hledání nového materiálu pro další generaci solárních panelů a uchování energie, druhý je zaměřen na nalezení levného a i rozvojovým zemím dostupného způsobu čištění vody. Do října 2010 poskytli dobrovolníci zapojení do podrojektů WCG výpočetní čas převyšující 387 tisíc let.

Na vzniku tohoto projektu se podílela společnost IBM, která se zároveň významně zasloužila o rozvoj a rozšíření distribuovaných výpočtů. Projekt vznikl na základě prvotní spolupráce společností IBM a United Devices. Tehdy se jednalo o výzkum léku proti neštovicím. Během 72 hodin od spuštění projektu bylo vráceno na 100 tisíc výsledků. Po skončení studie bylo nalezeno 44 velmi nadějných kandidátů. Na základě tohoto úspěchu se IBM rozhodla vytvořit technické prostředí, pod kterým by mohly fungovat další humanitární výzkumy. Samotný projekt WCG odstartoval 16. listopadu 2004 a stal se jakousi konkurencí platformy BOINC. WCG podporovalo pouze prostředí Windows s aplikací od společnosti United Devices, ale na základě silného tlaku uživatelů byla v listopadu 2005 vydána verze klienta na platformě BOINC. Tím byla zajištěna podpora prostředí Linux a Mac OS X.


Zdroj: http://ibm.comg/

Od vydání klienta, který umožnil výpočty na platformě BOINC se ovšem velmi rychle obrátil poměr nově registrovaných uživatelů právě ve prospěch BOINCu. Netrvalo dlouho a množství odevzdané práce klientem BOINC také výrazně převýšilo původního klienta UD. Výhody platformy BOINC a především mnohem větší zájem uživatelů nakonec přesvědčil IBM, aby upustila od klienta UD a naplno přešla právě pod BOINC. Poměr mezi udělenými body z UD klienta a kreditem BOINC je 7:1. V říjnu 2007 byla odstraněna možnost registrovat se na starém UD klientovi a z koncem roku 2007 bylo i ukončeno rezesílání práce na UD klienty. V současné době je plně podporován pouze BOINC klient a nové projekty běží také pouze pod ním.

O zařazení výzkumného projektu pod WCG rozhoduje mezinárodní vědecká rada složená ze zástupců nejprestižnějších vědeckých, výzkumných a charitativních organizací na světě včetně národních zdravotnických institucí, Oxfordské univerzity, Světové zdravotnické organizace a Rozvojového programu OSN. Aby byl projekt přijat, musí kromě podpory distribuovaných výpočtů splňovat několik základních kritérií. Především se musí jednat o projekt vedený veřejnou neziskovou organizací, musí být zaměřen na řešení problémů za účelem pomoci celému lidstvu a jeho výsledky musí být veřejně dostupné. Nyní se blíže podívejme na projekty pod hlavičkou WCG.

Aktivní projekty:
OpenPandemics - COVID-19 - výkum zaměřený na simulace a modelování proteinů, s cílem nalézt lék proti nemoci Covid 19, ale také mocný nástroj pro urychlení hledání léků v budoucnu v této oblasti.
Microbiome Immunity Project - zkoumání vlivu milionů bakterií na/v lidském těle na průběh (nebo i vznik) nemocí
OpenZika - horečka Zika je onemocnění přenášené komáry především v tropických a subtropických oblastech. Onemocnění nebývá smrtelné, ale představuje vysoké riziko pro těhotné ženy, protože dochází k těžkým vývojovým poruchám plodu. Projekt hledá vhodná antivirotika, která by zabírala v boji proti negativním účinkům nemoci.
Help Stop TB - na tuberkulózu umírá ročně více než milion lidí na světě. Řadí se tak mezi nejnebezpečnější nemoci lidstva. Podprojekt pomáhá při hledání léků na tuto zákeřnou nemoc.
FightAIDS @ Home - Phase 2 - hledání léku na syndrom získaného selhání imunity (AIDS)
Mapping Cancer Markers - tento podprojekt se zabývá možnostmi včasného odhalení mnoha druhů rakovin. Zkoumá různé druhy změn DNA a proteinů (marker), charakteristickými pro konkrétní druhy rakoviny. Jejich včasné odhalení může vést k jejich izolaci a zachránit mnoho životů.

Africa Rainfall Project - projekt se snaží na běžných počítačích simulovat rozložení dešťových srážek v Subsaharské Africe a díky výsledkům těchto simulací pomoci místním farmářům zvýšit jejich výnosy.

Ukončené projekty:
Smash Childhood Cancer - boj proti širšímu množství dětských forem rakoviny, který navazuje na úspěšné výsledky podprojektu Help Fight Childhood Cancer
Outsmart Ebola Together - na virus Ebola umírá 90% nakažených lidí. Podprojekt hledá prostřednictvým počítačů vhodné kandidáty na lék proti této zákeřné chorobě.
Uncovering Genome Mysteries - zkoumání více než 200 milionů genovů různých forem organismů, včetně mořských řas a mikroorganismů z povodí Amazonky.
Computing for Sustainable Water - studium vlivu lidské činnosti na povodí, jejich hlubší poznání a navrhování udržitelnosti tohoto důležitého životního zdroje v krajině
GO Fight Against Malaria - hledání nových léků proti malárii
Genome Comparison - výzkum shodných genových sekvencí různých organismů, které by měly shodné funkce. Vznikne tak velká databáze sekvencí, která usnadní výzkum nových organismů.
Help Defeat Cancer - díky tomuto výzkumu by mělo být mnohem snadněji odhalitelné zda, jakou formou a v jakém stádiu rakoviny, je daný člověk postižen. To povede k řízené a cílené léčbě, která bude pro tělo mnohem snesitelnější a zároveň účinnější pro boj s konkrétní formou rakoviny.
Say No to Schistosoma - hledání léku na schistosomózu (parazitární onemocnění krve a cév)
Clean Energy Project - hledání a výzkum nových materiálů pro další generaci solárních článků a zařízení pro skladování energie
Drug Search for Leishmaniasis - hledání léku na leishmaniózu
Help Fight Childhood Cancer - hledání léku proti formám rakoviny u dětí, které způsobuje interakce se třemi konkrétními proteiny
Computing For Clean Water - výzkum nízkonákladových a účinnějších způsobů filtrace vody
AfricanClimate @ Home - sestavení přesných klimatických modelů některých oblastí v Africe
Discovering Dengue Drugs – Together - hledání léků proti horečce Dengue, Hepatitidě C, Západonilské horečkce a Žluté horečce
Help Cure Muscular Dystrophy - výzkum a hledání způsobu léčby různých druhů svalové dystrofie
Help Conquer Cancer - výzkum rakoviny prostřednictvím rentgenové krystalografie bílkovin
Human Proteome Folding - projekt se snaží lépe pochopit fyzikální vlastnosti struktury bílkovin
Influenza Antiviral Drug Search - projekt se zabývá nalezením nových léků, které mohou zastavit šíření infekce chřipky v těle
Nutritious Rice for the World - cílem tohoto projektu je zkoumat strukturu bílkovin hlavních druhů rýže a zlepšit jejich výnosnost a kvalitu

Tiskové zprávy IBM ČR, týkající se projektu WCG:

19.03.2009 Projekt IBM World Community Grid hledá lék na rakovinu dětí
26.05.2009 IBM se společně s lékařskými výzkumníky snaží nalézt léky na chřipku
27.04.2010 Vědci objevili dvě sloučeniny, které otevírají cestu nové generaci léků na AIDS
06.10.2010 IBM World Community Grid rozšiřuje výzkumné aktivity, nově se podílejí také Češi
 

Další články týkající se projektu:

Počítač sestavený pro záchranu lidských životů
 

Jak se do projektů WCG zapojit?

Pro připojení k projektům WCG a instalaci BOINC Managera můžete využít tohoto Flash návodu =>>

Popis samotného nastavení projektu a dalších možností WCG, najdete v tomto flashi =>>

Přímo na stránkách projektu si zvolíte po přihlášení ke svému účtu, do kterých projektů se připojit chcete a do kterých ne. Dále si můžete i zvolit, který z počítačů vám bude zpracovávat které projekty. Rozdíly v ohodnocení odvedené práce jsou jen nepatrné, takže si můžete s klidným svědomím vybrat projekt který získá vaše největší sympatie.

Náš tým, včetně tlačítka pro připojení k němu, naleznete zde =>>

Autoři:
Dušan Vykouřil (forest)
Lukáš Michálek (Zod)

Korektor:
JardaM

Grafické zpracování:
Dušan Vykouřil (forest)

Pozdější úpravy:
bundaboy

Použité zdroje:
Stránky projektu World Community Grid
Wikipedia

Svůj komentář na tento článek, co by mělo být opraveno, či doplněno můžete napsat do této sekce na našem týmovém fóru. Téma s komentářem k tomuto konkrétnímu článku, by mělo nést stejný název, jako článek na webu.

Rubrika:


Nahoru