Cílem projektu je nalézt materiály pro novou generaci solárních článků a později i zařízení pro ukládání energie. Využitím výpočetního výkonu projektu World Community Grid mohou vědci vypočítat elektronické vlastnosti desetitisíců organických materiálů - mnohem většího počtu, než by bylo možné někdy testovat v laboratoři - a určit, kteří kandidáti jsou nejslibnější pro vývoj cenově dostupných solárních technologií.

Žijeme ve věku energie. Hospodářství současné ekonomiky založené na fosilních palivech musí dát přednost budoucnosti ekonomiky založené na obnovitelných zdrojích energie. Zvládnout provést tuto změnu patří mezi největší výzvy moderní doby. Chemie může v tomto boji pomoci díky objevům nových materiálů, které účinněji využijí sluneční záření, energii uloží a jakmile bude třeba, uloženou energii odevzdají k jejímu využití.
Projekt využívá ochotu lidí podělit se o svůj výpočetní výkon k testování molekul materiálů výpočetními metodami. Slouží tedy k hledání těch materiálů, které jsou potenciálně vhodné pro využití v organických fotovoltaických panelech a v palivových článcích určených pro moderní elektromobily. Zároveň se snaží zjistit, jak tyto materiály optimálně využít při konstrukci nových bateriových článků. Dobrovolníci účastnící se projektu World Community Grid tak společně pomáhají vyhledávat tisíce potenciálních vhodných materiálů a k rychlejšímu přechodu energetiky na obnovitelné zdroje.


Výzkumníci využívají molekulární mechaniku a elektronických vlastností molekul k předpovědi jejich optických a transportních vlastností. Ty se mohou stát základem pro novou generaci materiálů pro solární články.
Výpočty molekulární mechaniky (počítače účastnící se tohoto projektu) provádí výpočty molekulových krystalů v tenkých vrstvách a molekulových a polymerních směsí pro hledání jejich optimálního uspořádání a pro předpovídání absorpčních a transportních vlastností materiálů. Tyto výpočty budou prováděny pomocí aplikace CHARMM vyvinuté výzkumnou skupinou Karplus na Harvardské univerzitě.
 

Zdroje: World Community Grid
Překlad: Dzordzik
Korektura: forest + JardaM


Nahoru