Cílem projektu je pomoci v boji proti dětské rakovině. Konkrétně při vývoji léků, které by dokázaly účinně působit na tři konkrétní proteiny, spojené se vznikem neuroblastomu. U kojenců jde o nejčastější maligní (zhoubné) nádorové onemocnění vůbec. Téměř 90% všech neuroblastomů je diagnostikováno do pěti let věku dítěte. Identifikace těchto léků by mohla potenciálně způsobit, že tato nemoc bude mnohem lépe léčitelná v kombinaci s chemoterapeutickou léčbou.
Pokud bude tento projekt úspěšný, mohl by dramaticky zvýšit účinnost léčby neuroblastomu a způsobit tak průlom v boji proti této nemoci, která dosud snahám vědců odolávala.

Proteiny (vysokomolekulární přírodní látky) jsou podstatou všech živých organismů. Rovněž hrají důležitou roli při postupu onemocnění, jako je rakovina. Projekt Help Fight Childhood Cancer provádí experimenty v oblasti virtuální chemie mezi těmito proteiny a každým ze tří milionů kandidátů na lék, o kterých se vědci domnívají, že by potenciálně mohly blokovat zmíněné proteiny. Software s názvem AutoDock testuje, zda struktura bílkovin a struktura každého kandidáta na lék je vhodná pro to, aby byl negativní účinek některého z proteinů na vznik neuroblastomu eliminován.

Tento výzkum zahrnuje 9 milionů experimentů virtuální chemie, z nichž každý by trval na jednom počítači 8000 let výpočetního času. Díky projektu World Community Grid je možné tyto výpočty provádět paralelně a dramaticky tak výpočty urychlit. Očekává se, že projekt bude dokončen za méně než 2 roky!

Výsledky projektu:
V únoru 2014, publikoval výzkumný tým projektu Help Fight Childhood Cancer přelomovou studii o svém objevu sedmi slibných kandidátů na účinný lék na léčbu neuroblastomu.

Zdroje: World Community Grid
Překlad: Dzordzik
Korektura: forest + JardaM


Nahoru