Tento projekt se zabývá možnostmi včasného odhalení mnoha druhů rakovin. Zkoumá různé druhy změn DNA a proteinů (markerů), charakteristických pro konkrétní druhy rakoviny. Včasné odhalení těchto změn může vést k izolaci vznikající rakoviny a zachránit tak mnoho životů.

Rakovina je jednou z hlavních světových příčin úmrtí.  Existuje mnoho různých typů a forem, vždy se ale jedná o nekontrolovaný růst buněk. Nekontrolovaná a neléčená rakovina se může šířit z místa bujení do jiných částí těla a nakonec může vést až k úmrtí. Onemocnění je způsobeno genetickými nebo vnějšími změnami, které narušují biologické mechanismy, které řídí růst buněk.

Tyto změny, stejně jako normální aktivity buněk, mohou být detekovány ve vzorcích tkání prostřednictvím přítomnosti jejich jedinečných chemických indikátorů, jako jsou DNA a proteiny, které jsou společně známé jako "markery". Specifické kombinace těchto markerů jsou spojovány s konkrétními typy rakoviny.

Kombinace markerů může pomoci určit, zda je jedinec náchylný k vývoji specifické formy rakoviny. Může také předvídat progresi onemocnění, což by mohlo pomoci navrhnout nejlepší léčbu pro daného jedince. Například dva pacienti se stejnou formou rakoviny mohou mít odlišné výsledky a reagují odlišně na stejnou léčbu z důvodu odlišného genetického profilu.

Několik markerů již bylo objeveno a bylo popsáno jejich spojení s některými druhy rakoviny. Existuje ale mnoho dalších, které musí být teprve objeveny a popsány, protože rakovina je velice různorodá.

Projekt Mapping Cancer Markers má za cíl identifikovat markery spojované s různými typy rakoviny. Projekt analyzuje miliony datových bloků (vzorků), shromážděných z tisíců zdravých i rakovinou postižených pacientů. Patří mezi ně tkáně s rakovinou plic, vaječníků, prostaty, pankreatu a prsu. Porovnáním těchto různých datových bloků se výzkumní pracovníci snaží identifikovat vzorce markerů pro různé druhy rakoviny a sladit je s různými výsledky, včetně reakce na různé možnosti léčby.

Výsledky projektu mohou pomoci vědcům následujícím způsobem:

•  Zlepšit léčbu rakoviny tím, že umožňuje rakovinu objevit dříve, identifikovat vysoce rizikové pacienty a přizpůsobit léčbu podle osobního genetického profilu pacienta.

•  Zrychlit výzkum rakoviny a zlepšit celkový proces identifikace markerů. Vylepšením procesu identifikace markerů mohou vědci snadno určit markery jednotlivých pacientů a v budoucnu efektivněji analyzovat mnohem větší soubory těchto dat.

Zdroje: World Community Grid
Překlad: Dzordzik
Korektura: forest + JardaM

 


Nahoru