Projekt se snaží najít nové léky, které mohou zastavit šíření chřipkové infekce v těle. Výzkum se bude konkrétně zabývat kmeny chřipky, které se staly rezistentními vůči současným lékům a také novými kmeny, které se objevují. Identifikace nejlepších chemických sloučenin pro účinné léky urychlí jejich vývoj a následně mohou pomoci při lepším zvládání výskytu sezónní chřipky, budoucích epidemií a dokonce i pandemií.

Stovky tisíc lidí po celém světě umírají každý rok v důsledku chřipkových onemocnění. Pokud se objeví obzvláště virulentní kmen, který se snadno přenáší mezi lidmi, pandemie může potenciálně zabít miliony lidí. Chřipkový virus se rychle mění, a proto se každoročně objevují nové kmeny tohoto viru. Vakcíny proti chřipce jsou navrženy tak, aby předjímaly kmeny, které by mohly být v příštím chřipkovém období převládající, ale chybí v nich obrana proti nově zmutovaným kmenům. Léky jako je Oseltamivir (obchodní název Tamiflu) a Zanamivir (obchodní název Relenza) pomáhají v boji s virem chřipky uvnitř napadeného organismu. Nejsou však účinné proti všem kmenům chřipky. Nové kmeny chřipky se stále vyvíjejí a jsou rezistentní vůči aktuálně dostupným lékům. Výrobci vakcín nemusí být schopni reagovat dostatečně rychle, aby zabránili rozsáhlému vypuknutí onemocnění. Tento projekt bude hledat slibné kandidáty na nové léky, které zastaví replikaci chřipkových virů v těle, což pomůže pacientům, kteří nejsou imunní vůči určité formě chřipky. Očekává se, že objev širokospektrálních i specifických antivirových léků významně zlepší celosvětové zdraví.

Jeden ze slibných přístupů v boji proti těmto virům a prevenci vzniku onemocnění spočívá ve vývoji nových léků, založených na inhibitorech neuraminidázy N1, N2, atd. (antivirotika, která zabraňují množení viru), NS1 proteinu, hemaglutininu a případně dalších , které chřipka potřebuje k šíření v těle. S využitím známých chemických struktur těchto cílových molekul projekt provede experimenty virtuální chemie. Následně určí, které z milionů známých sloučenin se k těmto cílovým molekulám připojují způsobem, který je může deaktivovat nebo inhibovat, a tak potenciálně udržet virus chřipky mimo hrozby pro tělo. Tyto experimenty jsou prováděny pomocí programu s názvem AutoDock od Scripps Research Institute. Tento software využívají i některé další projekty World Community Grid. Jakmile budou kandidáti na léky identifikováni, budou zapotřebí další laboratorní práce, testování a v konečném důsledku testy samotných lékům na pacientech.
Výsledky projektu by nám měli pomoci při léčbě opakujících se výskytů sezónních chřipkových virů a mají potenciál i pro vývoj léků pro boj s nebezpečnějšími formami této choroby v budoucnu.

Zdroje: World Community Grid
Překlad: Dzordzik
Korektura: forest + JardaM


Nahoru