Tento článek je pro uživatele, kteří se rozhodli pro přechod na linux a chtějí co nejdříve zprovoznit BOINC, aby počítač mohl být využit, než se naučí s linuxem zacházet.

 

Instalace

Tento postup je napsán s použitím klienta verze 5.8.17. Oficiální klient je na stáhnutí na oficiálních stránkách.
Stáhněte si soubor "boinc_5.8.17_i686-pc-linux-gnu.sh". Poté si tento soubor zkopírujte do domovské složky "/home/uživatel/".
Nyní spustě konzoli. Vjeďte do domovské složky, pokud nejste, a zadejte:

./boinc_5.8.17_i686-pc-linux-gnu.sh

Upozornění: Je důležité klást důraz i na velká a malá písmena. Vytvoří se složka BOINC. Pokud by se náhodou objevila chyba ohledně oprávnění, je potřeba změnit práva souboru. Napište příkaz "su" a vložte heslo administrátora. Poté napište příkaz:

chmod 777 boinc_5.8.17_i686-pc-linux-gnu.sh

A poté napište "exit", abyste se dostali z administrátorského režimu. Pak stačí vjet do složky BOINC a boinc managera spustíte příkazem "./run_manager". Poté si můžete nastavit vše, co je potřeba.

Zástupce na ploše

Dále, si vytvoříme zástupce na ploše na spouštění Boinc managera přes zástupce. Vytvořte prázdný textový soubor a pojmenujte ho třeba "Boinc.desktop" Poté program otevřete třeba pomocí Kwrite a vložte do něho:

[Desktop Entry]
Comment=
Comment[cs]=
Encoding=UTF-8
Exec='/home/uživatel/BOINC/run_manager'
GenericName=Boinc Manager
GenericName[cs]=Boinc Manager
Icon=/home/uživatel/BOINC/boincmgr.32x32.png
MimeType=
Name=Boinc
Name[cs]=Boinc
Path=$HOME/BOINC
StartupNotify=true
Terminal=false
TerminalOptions=
Type=Application
X-DCOP-ServiceType=
X-KDE-SubstituteUID=false
X-KDE-Username=

Tímto jste vytvořili zástupce na ploše.

Automatické spuštění po startu

Dále si můžete ještě nastavit, aby se spouštěl klient při startu prostředí KDE. Vytvořte opět stejným způsobem zástupce a vložte tam to stejné, jenom zaměňte

Exec='/home/uživatel/BOINC/run_manager'

za

Exec='/home/uživatel/BOINC/run_client'

Tento soubor zkopírujte do adresáře /home/uživatel/.kde/Autostart. Pokud nevíte, jak se do tohoto adresáře dostat, vjeďte do domovské složky a do adresního řádku přidejte za uživatele "/.kde/Autostart. Adresáře, které mají před názvem tečku, jsou standardně skryté.
Tímto jste zprovoznili automatické spouštění BOINC clienta po startu prostředí KDE. Pokud pak chcete zkontrolovat, jestli proces boinc běží, tak stiskněte CTRL + ESC a zobrazí se vám správce procesů.
Tímto je článek u konce. Pokud v novější verzi budou změny, nebo bude potřeba, tak článek zaktualizuji.


Nahoru