Jak vypadá, co všechno umí a jak jej ovládat? To vše se dočtete v následujícím článku.

 

Program BOINC Manager (dále jen BM) je pouze klientem pro správu aplikací jednotlivých projektů, to je třeba si hned na začátku uvědomit. Slouží pouze pro snadný přehled a nastavení průběhu výpočtů a také například ke snadnému připojení do jednotlivých projektů.
Nebudu zde popisovat jak BM instalovat a jak se zapojit do jednotlivých projektů, (to si můžete přečíst v tomto článku), ani jak si nastavit svůj vlastní účet na projektech (to jsem popsal zde) a ani jak se lze připojit do našeho týmu v počítání BOINC (o tom jsem psal již zde). Tento článek bude pojednávat pouze o popisu programu jako takového a měl by sloužit pro lepší orientaci v něm a také pochopení co která záložka či tlačítko znamenají.


Pro tento návod jsem zvolil verzi 7.2.42 a tak se některé položky mohou lišit oproti jiným verzím, v jádru ale funkce zůstávají shodné.
S popisem začneme u rozšířeného zobrazení, které je u uživatelů častěji používáno a má označení "Pokročilé zobrazení". Z jednoduchého zobrazení se na něj dostanete klávesovou zkratkou Ctrl+Shift+A.

 

Pokročilé zobrazení

 

Záložka ,,Zprávy"


Na této záložce naleznete pouze výpis zpráv z projektů, ke kterým jste se připojili. Jsou to novinky, které oznamují administrátoři projektů svým počtářům.

 

 

Záložka ,,Projekty"

 


Na této záložce naleznete přehled všech projektů, do kterých je BM momentálně zapojený.

Popis vodorovných ukazatelů:
Projekt - název projektu
Účet - jméno vašeho účtu na daném projektu
Tým - tým do kterého jste na projektu zapojeni
Kredit - údaj o celkovém dosaženém kreditu na projektu, ze všech vašich počítačů dohromady
Průměrný kredit - takzvané RAC, což je průměrný výkon všech vašich počítačů na projektu
Rozdělení práce - poměr toho, jak máte rozdělen výkon daného počítače na projektech
Stav - zde se zobrazuje průběžná komunikace klienta se serverem projektu, včetně osobních příkazů (pozastavení projektu a nepřijímat další práci)

Popis svislých tlačítek (Příkazy):
Aktualizovat - tímto tlačítkem můžete sami přikázat klientovi, aby se spojil se serverem daného projektu a zaktualizoval nastavení i například odevzdal již zpracované výpočetní jednotky
Pozastavit - tímto tlačítkem můžete pozastavit výpočet každého z projektů a následně jej zase kdykoliv obnovit
Nepřijímat další práci - toto tlačítko slouží přesně k tomu co je na něm napsáno. Pokud například chcete projekt opustit a nechcete jen tak zahodit již staženou práci, tak na něj klikněte a již se vám nebudou stahovat žádné další jednotky daného projektu. Kdykoliv lze opět pomocí tohoto tlačítka stahování obnovit.
Resetovat projekt - resetováním projektu zrušíte veškeré WU, které od daného projektu máte stažené, dokonce i aplikaci projektu a vše co s ním souvisí. Občas se stává že dojde k poškození některého ze souborů projektu a tak tímto restartem lze udělat reinstalace projektu. Jakmile se vše zruší, klikněte na ,,Aktualizovat" a měla by se vám stáhnout aplikace nová a i nové jednotky.
Jen malé upozornění, při restartu se většinou stává, že v přehledu počítačů ve vašem účtu na projektu se tento počítač ukáže jako nový, lze jej ale snadno spojit s tím původním.
Opustit - tímto tlačítkem smažete projekt z instalace BM
Vlastnosti - po kliknutí se vám zobrazí výpis podrobností o vašem účtu na projektu
Webové stránky - zde naleznete odkazy na web projektu, ale u některých projektů i odkaz na vstup do vašeho účtu na webu projektu a další internetové odkazy na projekt i váš účet na něm.

 

 

Záložka ,,Úkoly"

 


Na této záložce naleznete přehled všech stažených, rozpracovaných, ale i zpracovaných a ještě neodeslaných pracovních jednotek (dále jen WU).

Popis vodorovných ukazatelů:
Projekt - název projektu
Průběh - procentuální vyjádření toho, kolik procent práce na WU již bylo odvedeno
Stav - zde se zobrazuje oznámení o momentálním stavu WU, tedy o tom zda již se na ní například pracuje, zda je pozastavena, či se třeba už odesílá. Dále je zde zobrazeno, zda se zpracovává na CPU, GPU a konkrétní množství jednotlivých výpočetních komponent.
Čas - údaj o tom, kolik času již váš počítač každé z WU věnoval
Zbývá (odhad) - odhad kolik je třeba ještě času při stejném výkonu, aby jednotka byla dokončena
Odevzdat do - tzv. ,,Deadline", tedy čas a datum, do kterého by měla být WU zpracována a odevzdána k validaci na server projektu, aby došlo k jejímu přijetí a aby za ní mohlo být přiděleno kreditové ohodnocení
Aplikace - přesné označení aplikace, kterou se daná WU bude zpracovávat
Jméno - název dané WU

Popis svislých tlačítek (Příkazy):
Zobrazit aktivní úkoly - zobrazí jen rozpracované WU.
Zobrazit grafiku - tímto tlačítkem se lze podívat na grafiku u právě zpracovávané WU. Tato volba je jen u některých projektů a většinou nebývá zpřístupněna u optimalizovaných aplikací.
Zde jsou názorné ukázky Vlastnosti - Zobrazí veškeré podrobnosti o dané WU.
Webové stránky - zde naleznete odkazy na web projektu, ale u některých projektů i odkaz na vstup do vašeho účtu na webu projektu a další internetové odkazy na projekt i váš účet na něm.

 

 

Záložka ,,Přenos"

 


Na této záložce naleznete přehled všech souborů, které čekají na stažení, odeslání, nebo průběh toho jak dané procesy probíhají.

Popis vodorovných ukazatelů:
Projekt - název projektu
Soubor - název přenášeného souboru
Průběh - kolik procent stahování/odesílání již proběhlo
Velikost - zde najdete přesný údaj o velikosti souboru
Čas - údaj o čase, po který již přenos trval
Rychlost - ukazuje momentální rychlost přenosu
Stav - zde se zobrazuje co se s daným souborem děje

Popis svislých tlačítek (Příkazy):
Obnovit přenos - pokud například je dlouhodobý problém na serveru projektu, dochází k odložení přenosu, někdy i o hodiny. Tímto tlačítkem na daném souboru obnovíte ihned komunikaci se serverem bez čekání.
Zrušit přenos - pokud to budete chtít, tato možnost tu je a zrušit se dá cokoliv ve frontě

 

 

Záložka ,,Statistiky"

 


Zde si můžete najít statistiky jakékoliv vaší činnosti na projektech v rámci celého vašeho účtu, či jen daného počítače.

Popis svislých tlačítek:
Celkový kredit uživatele - zobrazí vývoj celkového vašeho konta za poslední měsíc
Průměrný kredit uživatele - zobrazí vývoj RAC, čili průměrného kreditu uživatele na projektech
Celkový kredit počítače - zobrazí vývoj celkového kreditu daného počítače za poslední měsíc
Průměrný kredit počítače - zobrazí vývoj RAC daného počítače na projektech
< Předchozí projekt - toto tlačítko je přístupné pouze pokud si necháte znázornit statistiku pouze jednoho projektu a zapojeni jste do více. Poté slouží k přepnutí výpisu statistiky na předchozí projekt dle seřazení.
Další projekt > - aktivace tlačítka je shodná jako u předešlého, pouze slouží k přepínání dopředu
Schovat seznam projektů - Schová blok se seznamem projektů při pravé straně okna.
Jeden projekt - slouží ke zobrazení statistik pouze u jednoho projektu
Všechny projekty (zvlášť) - slouží ke zobrazení statistiky všech projektů pod sebou
Všechny projekty (dohromady) - slouží ke zobrazení statistiky ve které budou křivky všech projektů v jednom okně
Všechny projekty (současně) - slouží ke zobrazení statistiky, ve které je pouze jedna křivka, znázorňující celkový výkon odváděný na projektech

 

 

Záložka ,,Disk"

 


Slouží pro zobrazení místa na vašem pevném disku a také místa které zabírají jednotlivé projekty BOINC.

 

 

Menu ,,Soubor"

 


Pod touto kolonkou naleznete jen dvě volby a to ,,Zavřít okno" která slouží k minimalizaci BM a ,,Ukončit BOINC", která slouží k jeho ukončení.

 

 

Menu ,,Zobrazení"

 


Pod touto kolonkou naleznete několik voleb, ovšem až na jednu slouží pouze k přepínání záložek popsaných výše. U všech voleb najdete i klávesové zkratky.
Jediná významná volba v tomto menu, je ta poslední, ,,Jednoduché zobrazení". Ta slouží k přepnutí do jednoduchého zobrazení BM, které si popíšeme níže.

 

 

Menu ,,Nástroje"

 


První volba slouží na připojení k projektu, nebo správci účtu. Obě možnosti využití, jsou popsány v samostatných návodech
==>>


Druhá volby "Možnosti" slouží hned k několika nastavením, které i popíšeme postupně.
Obecné - zde naleznete volbu jazyka a nastavení toho, jak často má správce informovat o nových zprávách od administrátorů projektů.
Dále jsou zde volby na automatické spouštění BM při startu počítače a volbu na upozornění při ručním ukončení BM.


Připojení - pokud máte vytáčené připojení a nastaveno vícero účtů, tak zde si zvolíte který má být pro automatické připojování BOINC k internetu používáno


HTTP proxy server -
pokud je někdo nucen se připojovat přes HTTP proxy, tak zde si nastaví cestu


SOCKS proxy server -
pokud je někdo nucen se připojovat přes SOCKS proxy, tak zde si nastaví cestu.

 


Poslední možností tohoto menu jsou ,,Výpočetní předvolby:
Jedná se v podstatě o základní možnosti, které si lze nadefinovat tímto způsobem pro každý počítač zvlášť.
Využití procesoru - Zde si můžete nadefinovat jaké množství výpočetního výkonu může BOINC Manager pro výpočty využívat.
Můžete zde definovat například ukončení výpočtů pokud jede váš počítač na baterku, zda mají probíhat výpočty i když počítač používáte a zda tyto výpočty mohou být při vaší práci v provozu i na grafické kartě. Dále lze nastavit i po jak dlouhé době pracovní nečinnosti se mají výpočty spustit, při jak velkém vytížení ostatních programů se mají výpočty pozastavit a nebo omezit dobu provozu jen na některé denní hodiny, nebo dny v týdnu.

Přepínat mezi aplikacemi každých - nastavení času, po kterém se mají aplikace jednotlivých projektů střídat ve výpočtu. Tato volba má význam jen v případě, že máte k BOINC Managerovi připojeno více projektů.
Na víceprocesorových systémech použít nejvýše - je volba v procentech, kolik procesorů (v případě vícejádrových, nebo víceprocesorových) chcete do výpočtů zapojit. Pokud chcete k výpočtům využívat i svou grafickou kartu, tato volba musí být nastavena vždy na 100%.
Použít nejvýše - je volba na kolik má být procesor vytížen. BM neumí zatížit procesor jen na určité procento, ale pokud hodnotu snížíte z přednastavených 100%, tak bude střídat v daném poměru plné vytížení a nulové.


Využití internetu - slouží jen pro možnost omezení provozu. V této kolonce se jedná o omezení přístupu BM k internetu. Můžete si zde nastavit maximální rychlost stahování dat, odesílání, množství dat za den, nebo omezení jen v určitých dnech v týdnu. Nejdůležitější kolonky tohoto nastavení jsou:
Minimální zásoba práce - zde si nastavíte jaké minimální množství práce má BM natahovat dopředu, ze všech projektů dohromady
Maximální dodatečná zásoba práce - nastavení maximálního povoleného množství dodatečné zásoby práce


Využití disku a paměti - Zde si můžete nadefinovat kolik místa na pevném disku provozu BOINC dáte k dispozici a jak by měl nakládat s operační pamětí.


Exkluzivní aplikace - zde můžete zadat aplikace, které budou mít na počítači vždy před BOINC výpočty přednost.

 

 

 

 

 

Menu ,,Aktivity"

 

Najdete zde několik příkazů pro provoz BM, které se jinak řídí automaticky nastavením osobního účtu na projektech:
Počítat stále - bez ohledu na nastavení na daném projektu, pojedou výpočty nepřetržitě do té doby, než dojde k vaší změně této volby
Počítat podle předvoleb - touto volbou vracíte zpět řízení průběhu výpočtů do režie nastavení účtu na projektech
Pozastavit - touto volbou zastavíte výpočty všech projektů v BM, včetně výpočtů na grafických kartách
Vždy používat GPU - bez ohledu na nastavení na daném projektu, pojedou výpočty na grafické kartě nepřetržitě do té doby, než dojde k vaší změně této volby
Používat GPU podle předvoleb - touto volbou vracíte zpět řízení průběhu výpočtů na grafické kartě do režie nastavení účtu na projektech
Pozastavit GPU - touto volbou zastavíte výpočty na grafické kartě všech projektů v BM
Trvale povolit přístup k internetu - bez ohledu na nastavení na daném projektu, bude BM kdykoliv přistupovat na internet, kdy to bude potřebovat
Připojit k internetu podle předvoleb - touto volbou vracíte zpět řízení přístupu k internetu do režie nastavení účtu na projektech
Zakázat přístup k internetu - touto volbou zakážete přístup BM k internetu a to do doby, než to opět sami povolíte

 

 

Menu ,,Pokročilé"

 


Zvolit počítač - možnost pro řízení BM jiným počítačem. Podrobnosti k tomuto nastavení a jak ovládat klienta BOINC Manager z jiného počítače, naleznete v sekci Rady a Návody
zde >>>
Vypnout připojeného klienta - touto volbou ukončíte dálkovou správu daného klienta
Spustit testy procesoru - slouží ke spuštění benchmarku BOINC, který se spouští jinak automaticky každý týden
Obnovit všechny přenosy - slouží pro obnovení veškeré odkládané komunikace se servery projektů
Načíst konfigurační soubor - načte konfigurační soubor cc_config.xml, který obsahuje parametry pro změnu chování BOINC Core. Podrobněji je tato funkce popsána zde >>>
Načíst předvolby z lokálního souboru - tato volba slouží k tomu, abyste si nastavení z jednoho klienta BM mohli přenést na vícero klientů, pokud tam chcete použít stejné nastavení a nechce se vám to dělat ručně. Lokální souboru se jmenuje global_prefs_override.xml.
Spustit další Boinc Manager - slouží pro spouštění více klientů BM na jednom PC

Záznam událostí - Zde naleznete veškerou komunikaci BM s jednotlivými projekty. Dále pak i po spuštění BM informace o detekci jednotlivých HW dílů, vhodných pro výpočty a v neposlední řadě všechna chybová hlášení.

 

 

Menu ,,Nápověda"

 

Zde najdete odrážky s informacemi o BM a vaší instalaci:
Nápověda k platformě BOINC - krátký návod na systém BOINC v angličtině
Nápověda k programu BOINC Manager - odkaz, díky kterému se dostanete na podrobný popis BM v angličtině
BOINC website - tento odkaz vám otevře hlavní internetovou stránku systému BOINC
Informace o BOINC Manager - kliknutím zde, se vám zobrací info o vaší verzi BM

 

 

Ikona BM v hlavním panelu

 


Stejně jako na obrázku se vám zobrazuje ikonka BM v liště hlavního panelu. Má ale také několik funkcí. Když na ni poklepete levým tlačítkem myši, tak se vám program otevře.

 


Když na ní chvilku přidržíte myšku, tak se vám zobrazí takovéto informační okno, kde budete mít přehled o průběhu výpočtů a o nastavení sítě. Né vždy ale popisy stavu odpovídají skutečnosti. Na překladu anglické verze se stále pracuje a třeba i z tohoto obrázku je patrné, že ne všechny informace dávají přesný smysl. Proto vždy raději doporučuji se kouknout přímo do celého okna programu.

 


Když na ikonu kliknete pravým tlačítkem myši, tak se vám zobrazí následující nabídka několika funkcí.

Otevřít BOINC Manager - tato volba otevře program
Uspat - zastaví veškeré výpočty v BM
Uspat GPU - zastaví pouze výpočty na grafické kartě
Informace o BOINC Manager - zobrazí info o nainstalované verzi BM
Ukončit - ukončí BM

 

 

Jednoduché zobrazení

 

Jednoduché zobrazení - přednastavené (nebo vámi nastavené) zjednodušení ovládací BM prostředí. Po kliknutí na tuto záložku se vám zobrazí zcela jiné prostředí, které bylo do BOINC Managera zavedeno až od verze 5.8.xx


Na hlavní stránce máte zobrazeno do kterých projektů je BM zapojen, průběh výpočtu a některé volby, které si popíšeme.

"Příkazy úkolu" - úkol můžete pozastavit, zrušit, nebo si nechat zobrazit jeho vlastnosti
"Přidat projekt" - slouží k připojení k některému dalšímu projektu
"Webové stránky projektu" - tlačítko vás přesune na web projektu
"Příkazy projektu" - projekt lze aktualizovat, pozastavit, zakázat další práci, restartovat, odebrat, nebo lze zobrazit jeho vlastnosti
"Zprávy" - otevře okno s podrobným výpisem komunikace klienta BM, se servery projektů
"Pozastavit" - pozastaví všechny výpočty
"Nápověda" - otevře internetovou nápovědu k BM

,,Výpočetní předvolby,,.
V tomto menu si můžete zjednodušeně nastavit základní pravidla funkčnosti klienta BM a to bez ohledu na nastavení vašeho osobního účtu na projektu. Pokud si zvolíte toto nastavení, bude individuální pro daný počítač a nepůjde nijak jinak změnit, než opět úpravou tohoto nastavení. Je tu jen několik jasně popsaných voleb.

Celé zobrazení Volitelného vzhledu lze i různě měnit pomocí nahrání SKINů. Náš tým je jedním z mála na světě, který má svůj vlastní týmový SKIN, který vytvořil vkliber. Kde si jej stáhnout a jak nainstalovat, se dočtete v tomto návodu.

Kliknutím na ,,Advanced View(u originálního SKINu) nebo Rozšíření (v CNT SKINu),, se dostanete zpět do rozšířeného zobrazení.

Svůj komentář na tento článek, co by mělo být opraveno, či doplněno můžete napsat do této sekce na našem týmovém fóru.
Téma s komentářem k tomu konkrétnímu článku, by mělo nést stejný název, jako článek na webu.


Nahoru