Profil uživatele Duro

Profil uživatele, který pro DC výpočty dělá něco nad rámec běžného počtáře na projektech.

Profil uživatele Duro Jméno
Juraj
Příjmení
Kotulič Bunta
Nick
Duro Kotulic Bunta
Rok narození
1975
Bydliště
Stupava (Slovensko)
Vztah k CNT či jiná funkce v DC komunitě
Člen BOINC.SK teamu, od počátku roku 2005 "externě" aktivní také v CNT.

Stručná charakteristika uživatele

Souhrn Autor článků na slovenských i českých webech a časopisech popularizujících především vědecké pozadí a motivaci BOINC projektů.
Zájmy 1. Astronomie, astrofyzika, kosmologie a příbuzné obory
2. Východní filozofie (především zenový buddhizmus - nikoli z důvodů trendových nýbrž z důvodů kompatibility s osobním ""operačním pohledem"" na život)
2. Historie, paleontologie, biologie
3. Science-fiction literatura (těch opravdu ""science"" není mnoho!)
Něco o rodině Oženil se v roce 2002, v roce 2006 se mu v Japonsku (ve městě Mito nedaleko Tokia) narodil syn.
Něco o kvalifikaci
a práci
V roce 1999 vystudoval jadernou fyziku na Fakultě matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislavě. Po čtyřech letech ve Slovenské akademii věd a několikaměsíčním pobytu ve Spojeném centru pro jaderný výzkum (JINR) v Dubně v Rusku získal doktorát z téhož oboru. Ve své disertační práci se zabýval astrofyzikální tématikou - relativistickými počítačovými modely a simulacemi jaderné hmoty neutronových hvězd.
V roce 2004 odešel pracovat do Japonska, kde se v Japonské agentuře pro atomovou energii (JAEI) dva roky zabýval počítačovými simulacemi radiačního poškození lidské DNA molekuly (s cílem odhalit principy obrany organizmu před rakovinou a ve spolupráci s experimentátory vyvíjet nové léky na rakovinu kůže). Využíval tytéž algoritmy jako třeba projekt Rosetta, a také ty, které se snaží zdokonalovat projekt QMC.
Po návratu na Slovensko z rodinných důvodů opustil vědeckou dráhu a nyní pracuje jako business analytik v IT firmě.
Motto: 1. Svět je pouze iluze.
2. Člověk dokazuje pomocí logiky, ovšem objevuje pomocí intuice. (J.H. Poincaré, matematik, 1854 - 1912)
DC Statistiky: systém BOINC

Otázky ohledně DC

Kdy a kde jsi se poprvé setkal s DC
Poprvé jsem se setkal s DC v roce 1999, a to prostřednictvím internetu s projektem SETI@home.
Kdy jsi se poprvé zapojil do DC a do kterého projektu?
Aktivně se do DC zapojil až v roce 2004, těsně před spuštěním BOINC, a to do projektu SETI@home Classic, následně do projektu LHC@home, který byl tou hlavní motivací pro zapojení se.
Jaký je tvůj celkový pohled na DC projekty a systém BOINC za dobu svého působení v komunitě počtářů DC projektů?
Je to systém umožňující rozšířit spektrum možností, které vědci mají při realizaci některých projektů a nápadů. Mnoho i těch dobrých naráží totiž na bariéru nedostatku zdrojů, a to také v zemích, které věnují na vědu i kolem 3 procent HDP (Japonsko, USA, skandinávské země...). Je to zejména z důvodů omezeného strojového času na superpočítačích nevyhnutných pro realizaci mnoha úkolů nejmodernější vědy - třeba i v Japonsku je strojový čas velice drahý a vědcům může díky dlouhým čekacím dobám a množství zájemců o strojový čas trvat několikanásobně déle uskutečnit výpočty prostřednictvím superpočítačů než prostřednictvím systému BOINC nebo jiného DC projektu.
DC jsou ovšem také velice dobrý způsob popularizace vědy a v neposlední řadě je to příjemná a vzrušující možnost pro lidi, kteří sice mají zájem o vědu, ale jejich životní cesta nevedla vědeckou dráhou, zúčastnit se na častokrát špičkových světových výzkumných projektech posunujících hranice lidského poznání nebo zlepšující svět kolem nás.
Co tě přimělo k aktivní činnosti pro DC komunitu, tedy práci překračující rámec běžného počtáře?
1. Přesvědčení o tom, že každý člověk, který se dobrovolně zapojí do BOINC, si zaslouží přesnější informace o vědeckém pozadí projektů.
2. Vědomí, že vesmír, příroda a jejich tajemství jsou hodny toho, aby se o nich počtáři dozvědeli víc, a aby se na základě poskytnutých informací uměli lépe rozhodnout, do kterého projektu se zapojit.
3. Snaha o vytvoření stabilnější členské základny projektů - když má člověk zajímavé informace, na základě kterých se rozhodne pro účast na projektu, je větší pravděpodobnost, že u něj zůstane déle než kdyby se rozhodl pouze na základě povrchných informací nebo pouze s cílem získávat kredity.
4. Jako vědec, který má praktické zkušenosti týkající se vědy kolem několika projektů aktivních v BOINC, pociťuji potřebu v rámci svých časových možností podělit se o poznání s ostatními, zejména když jsem nezapomněl, jak vzrušující svět a vesmír kolem nás je a jak vzrušující může být objevování této reality. Především v dnešní konzumní době si myslím, že je to jednou z těch správných alternativ nebo alespoň doplňkem ke každodennímu stereotypu dnešní společnosti.
Co tě na té práci nejvíc baví?
1. Reálná pomoc v posunu hranic lidského poznání.
2. Pozitivní důsledky všech čtyř bodů uvedených v odpovědi na předchozí otázku.
Na kolikáté příčce mezi tvými zájmy jsou DC projekty a co je na prvním místě?
Nemám příčky v koníčcích, všechny mé koníčky jsou navzájem propojeny (i když nemusejí na první pohled souviset), jsou organickým celkem mého pohledu na svět, jsou jako různé projevy jedné reality. Tudíž nemohu říci pozici BOINC a DC - já v BOINC vidím především to vědecké pozadí, a proto je taky organickou součástí ostatních mých zájmů.
Co dle tvého názoru nejvíce brání většímu rozvoji DC výpočtů?
Neinformovanost, ale především také lidská konzumní povaha - jen menšina lidí je ochotna dělat něco "zadarmo". Pouze pro menšinu lidí je dobrý pocit dostatečným důvodem na účast. Kredity to částečně řeší, ovšem jen z krátkodobého hlediska - jako počítačová hra BOINC nejspíš příliš dlouho jedince nezaujme. Nicméně, je to zcela přirozené, a právě proto je užitečné poukazovat na praktické dopady výsledků projektů - nové léky proti rakovině, ochránění Země před dopadem asteroidu a tak dále - to už jsme ale při prvním bodě, informovanosti.
Co myslíš, že je nejdůležitější udělat pro lepší osvětu v této oblasti?
1. Snažit se oslovit co nejširší spektrum lidí, tudíž informovat především o zajímavých důsledcích možných výsledků projektů, a to pokud možno z různých oblastí - někoho zajímá vesmír a objevování neznáma, někoho léčba rakoviny nebo genetických chorob, někoho trápí utrpení lidí v Africe, a tak dál.
2. Využít vhodné prostředky, a sice propagovat BOINC prostřednictvím médií určených vhodným cílovým skupinám - třeba technologicky orientované weby a periodika.
3. Snažit se změnit image BOINC jako ""hledačů mimozemšťanů"", který stále přetrvává a je zavádějící a pro mnohé i odrazující.
4. Snažit se vytvořit přátelskou a uvolněnou atmosféru v DC komunitě, která pomáhá podpořit aktivitu lidí, kteří jsou ochotní něco pro osvětu, popularizaci a rozvoj DC udělat, a zároveň se snažit minimalizovat nedostatky lidské komunikace, které se ve větších komunitách přirozeně objevují a mohou inhibovat a demotivovat jedince.
Jaký je tvůj BEST DC projekt a proč.
Einstein@home.
Tento projekt poskytuje možnost potvrdit nebo vyvrátit pilíř současné moderní fyziky - obecnou teorii relativity. Obě možnosti by znamenaly revoluci ve fyzice. I když dopady na reálný život jsou zdánlivě zanedbatelné, z dlouhodobého hlediska jsou o to větší. Jelikož znalost přírodních sil a fenoménů je prvním krokem k jejich ovládnutí (nebo lépe řečeno ke souzvuku s nimi), tak naše znalost gravitace nás může posunout mnohem blíže k sci-fi realitě než ostatní projekty.
Nicméně, je řada dalších projektů, které jsou u mně jen v těsném závěsu, ne-li zarovno s projektem Einstein (třeba Cosmology, MilkyWay, nebo Orbit).
Z projektů z oblasti life-science je to jednoznačně projekt Rosetta, který se vyznačuje jednak opravdovým přínosem pro vědce (díky kvalitním algoritmům oceněným i vědeckou komunitou) a jednak otevřeným a upřímným zájmem o samotné počtáře.
Jaké zaměření projektu ti dosud v nabídce schází?
Současná nabídka projektů pokrývá pro mě dostatečně široké spektrum oborů a užitečných zájmů, což ovšem vůbec neznamená, že bych nepovažoval za užitečné nabídku projektů a tém rozšiřovat.

 


Nahoru