Šance, která se naskytne jen jednou za rok!

Statisíce dobrovolných počtářů BOINC se postaví pouze dva týdny v roce proti sobě......
Nastává souboj, o němž se vypravují legendy.....
Pouze tři nejlepší týmy se zapíší do historie, na další sedne prach zapomnění.....
Každý z nás může být u toho, každý z nás může rozhodnout o výsledku celého týmu......
Zbraně jsou jasné, bitevní pole po většinu roku halí rouška tajemství......
Květen je tím měsícem, před kterým se spousta počítačů klepe strachy......
Kdo se nebojí, nechť čte dál a zažije to na vlastní kůži......


Stejně jako již mnohokrát v historii lidstva, svádějí mezi sebou dodnes skupiny lidí méně, či více důležité souboje.
zdroj: wikipedia.cz

Je to již hodně dávno, kdy poprvé proti sobě povstaly pravěké kmeny, aby poměřily své síly a aby zjistily, který z nich si zaslouží větší respekt. Od té doby uplynuly desítky tisíc let, ale poměřování sil v lidském pokolení stále žije, a co víc, je čím dál častější. Někdy jen ze zábavy, pro pobavení, pro potěchu, ale mnohdy i pro vážné věci, jakými jsou boje o nadvládu v ulici, městě, státu, nebo dokonce na celé planetě.

Použité zbraně jsou rozličné a někdy postačí i samotná lidská těla. Ruce, nohy, mozek, možností je nespočet. Dnešní svět na vzájemném soupeření prakticky stojí, a když už máme chvilku odpočinku, koukneme se na něj s radostí v televizi, nebo si změříme síly s někým ve virtuálním světě.

V distribuovaných výpočtech existuje také mnoho soutěží. Soupeří mezi sebou jednotlivci, týmy, státy a to jak v jednotlivých projektech, tak i v celkovém množství odvedené práce. Dalšími možnostmi jsou vyhlášené termínové turnaje na některých projektech, které se i pravidelně opakují a počtáři se na ně každým rokem předem těší. Jedna z turnajových soutěží je ale nade všemi ostatními. Je to jedinečný turnaj, ve kterém se utkávají týmy z celého světa a který vždy důkladně prověří nejen výpočetní výkon členů daného týmu, ale hlavně jejich týmového ducha oddanost a v neposlední řadě schopnosti týmových stratégů. Tímto turnajem je:

Koná se jednou ročně, vždy v měsíci květnu. Může se ho zúčastnit kterýkoliv tým, který je zapojen v systému BOINC a který požádá o registraci. Na rozdíl od ostatních turnajů se nesoutěží pouze v jednom projektu, ale hned v pěti disciplínách, podle vzoru starověkého řeckého pětiboje (Pentathlonu).

Jak turnaj probíhá?

Projekty jsou předem rozděleny do pěti kategorií a pro každou je navrženo několik možných soutěžních projektů. Během prvních desíti ročníků každý registrovaný tým navrhnul projekt pro čtyři z těchto kategorií a podle počtu hlasů se určilo, který projekt se bude počítat. Pouze projekt pro Maratón byl vybraný pořadatelem. Od roku 2020, se kvůli celosvětové pandemii Covid-19 organizátoři rozhodli, že soutěžní projekty budou vybírat sami. Turnaj trvá dva týdny (5 - 19. 5.) a jednotlivé disciplíny (projekty) se časově prolínají. Jsou rozdílné svou délkou, zapojením CPU, nebo grafických karet, i časovým předstihem, kdy jsou vybrané soutěžní projekty ohlášeny.

 1. Marathon - pro výpočty na CPU i GPU. Tento soutěžní projekt je vyhlášen tři dny před startem celého Pentathlonu a trvá po celou dobu soutěžení, tedy 14 dní.
 2. Sprint - pro výpočty na CPU i GPU, délka soutěžního kola 3 dny. Soutěžní projekt je vyhlášen tři dny předem.
 3. City Run - pouze pro výpočty na CPU, délka trvání 5 dní. Soutěžní projekt je vyhlášen tři dny předem.
 4. Steeplechase - Od roku 2024 tato nová disciplína nahradila Cross Country. Jedná se o sedmidenní zápolení, které je doplněno o dva bonusově ohodnocené překážkové dny, které jsou vyhlášeny až daný den ráno. Bonus je přidělen ve výši 25, 50 nebo 100% ten den odevzdaného výkonu každého z týmů, který je přičten na konci dne na konto daného soutěžního projektu pro tuto disciplínu. Soutěžní projekt je vyhlášen tři dny předem.
 5. Javelin Throw - od roku 2019 nová disciplína. Soutěží se na CPU, nebo GPU projektu. Délka je pět dní, ale nemusí po sobě následovat. Soutěžní dny mohou být kdykoliv během soutěžních dvou týdnů. Do statistik se počítá každý den zvlášť a tím rozhodujícím pro finální pořadí bude třetí nejlepší výsledek kadého z týmů. Každý soutěžní den bude ohlášen tři dny předem.

Je na každém počtáři a potažmo týmu, do kterého z projektů který den vloží svůj výkon.

Jak se určuje vítěz?

Každá disciplína má svoje vlastní pořadí a své tři medailisty. Ti se určí podle toho, kolik zvládnou během určené doby nasbírat na tom kterém projektu kreditů. Ovšem nejdůležitější je celkové hodnocení. V každém projektu se určí pořadí a na jeho základě dostane tým předem určený počet bodů (čím lépe je umístěn, tím více bodů dostane). Součet bodů z jednotlivých disciplín pak rozhoduje o celkovém pořadí.

Průběžné statistiky jsou kdykoliv dostupné přímo na stránkách turnaje a jsou aktualizované každou hodinu. V průběhu turnaje není nouze o překvapení. Obyčejně se týmy v každém projektu přetahují až do posledních desítek minut, líté boje probíhají nejen na prvních místech. Některý tým se snaží získat medaili v dané disciplíně, jiný se zase snaží o co nejlepší celkové umístění a soutěžení tak nabírá na obrátkách. Někdy rozhodují pouhé tisíce kreditů.

V rámci našeho týmu máme i vlastní turnajové statistiky, o které se pečlivě stará vkliber. V nich najdete nejen prostý počet kreditů, odvedených počtářem na soutěžních projektech. Statistika je vedena a přepočítávána tak, aby bylo patrné, jak moc který počtář týmu skutečně pomohl, tedy jakým poměrem k celkovému týmem odvedenému výkonu na kterém ze soutěžních projektů přispěl. Opět je ve výsledku zobrazeno celkové pořadí ze všech soutěžních projektů, z něhož se dá vyčíst, kdo se jakou měrou podílel na celkovém týmovém úspěchu.

Jak je na tom CNT?

Rovněž v BOINC Pentathlonu se ukazuje, že Czech National Team patří mezi světovou špičku. Od prvního ročníku 2010, jsme se pravidelně umisťovali na pátém nebo šestém místě. V roce 2013 se nám podařilo získat první zlatou medaili na domácím soutěžním projektu asteroids@home.


Stratég, vojevůdce, velitel, ten vždy ví nejlépe kdy a kde je potřeba na soupeře udeřit.
zdroj: wikipedia.cz

Od roku 2014 jsme se rozhodli, že se pokusíme mobilizovat nejen členy týmu, kteří za CNT pravidelně již několik let na turnaji bojovali, ale hlavně co nejvíce běžných počtářů, kteří nám od tohoto ročníku výrazně pomáhají dosáhnout ještě lepšího celkového umístění. Do čela naší armády jsme si zvolili toho nejlepšího stratéga, kterého v CNT máme – nenyma. Nenym již několik let působí jako jeden z mála strategických poradců týmu na všech mezitýmových zápoleních a rád nabízenou funkci přijal. Od roku 2014 se postupně náš tým zlepšoval a do soutěže se zapojuje každým rokem více našich členů. V roce 2014 jsme se umístili na úžasném čtvrtém místě a v roce 2015 také. Poté došlo ke zlomu, jelikož mnoho soupeřů také začalo strategii pro turnaj plánovat organizovaně a konkurence každým ročníkem rapidně narůstá. Finální pozice tak ne vždy odráží skutečné strategické úspěchy v jednotlivých ročnících, které jsou čímdám větší výzvou. Ročník 2016 pro nás dopadl trochu hůře, i tak jsme obsadili ve skvělé světové konkurenci páté místo. Dokonce jsme získlali druhé nejlepší umístění v soutěžním projektu, tedy stříbrnou na projektu PrimeGrid. Ročník 2017 pro nás byl bohužel pádem až na celkovou sedmou příčku. Strategicky se nám nedařilo odhadnout manévry soupeřů. Zato ročník 2018 se nám strategicky velice dařilo, hlavně díky skvělým a včasným rozhodnutím našeho generála nenyma. CNT získalo třetí medaili v soutěžní disciplíně (tentokrát bronz na projektu Rosetta) a celková pátá příčka byla obrovským úspěchem.
Rok 2019 byl naprosto zlomový. Získali jsme bronzovou medaili v soutěži City Run (projekt YoYo) a k tomu skvělé celkové třetí místo v soutěži. Strategicky se nám nevídaně dařilo a díky několika radám našich členů, jsme dokázali to, oč jsme se snažili celých deset let. Tedy vystoupat na jednu ze tří nejvyšších příček.
Ročník 2020 byl opět velice úspěšným. Získali jsme v něm druhou zlatou medaili (projekt pro GPU - Amicable - soutěž Cross Coutry) a celkové páté umístění bylo v obrovské konkurenci velice cenné. V roce 2021 se nám také dařilo dobře, ale velice těsný finální součet bodů ze všech disciplín rohodl o tom, že jsme s minimálním tříbodovým odstupem na páté místo umístili sedmí. V ročníku 2022 se nám podařilo o jednu příčku polešit na celkovou šestou. Přitom jsme ale obsadili v jednotlivých soutěžích pozice 4, 5, 2x6 a jednou sedmou. Tedy se opět ukázalo, že rozvážné sbírání bodů ve všech soutěžích je užitečnější, než se vrhnout na získání cenného kovu, na úkor ostatních podružných výsledků.
V posledním ročníku 2023 se nám moc nedařilo. V soutěžích jsme nasbírali jedno páté, dvě šestá jedno sedmé a jedno osmé místo. V celkovém umístění nám ovšem i tak patřilo až prozatím nejhorší osmé místo. Odstup na pátou pozici byl ale malý, pouhých 13 bodů.

Letošní výsledek záleží na nás všech a právě v letošním měsíci květnu, můžeme dosáhnout i na nejlepší umístění v historii turnaje Pentathlon. Každý ze čtenářů tohoto článku může být u toho s námi. Společně se nám možná podaří zopakovat obrovský úspěch z roku 2020, nebo se popereme o některý ze stupýnků nejvyšších, jako v roce 2019. Velký úspěchem by byl i zisk další týmové medaile v některé ze soutěžních disciplín.


Skladba, výcvik a rozestavění vojsk, jsou většinou rozhodujícími faktory každé bitvy.
zdroj: wikipedia.cz

Jak se můžu zapojit?

Možností je hned několik. Abys mohl týmu pomoct, musíš být na soutěžním projektu členem CNT a na počítači mít v určenou dobu spuštěný soutěžní projekt. Jak již bylo zmíněno výše, projekty jsou vyhlašovány tři až pěti dní předem. My je budeme hned, jak budou známé, doplňovat i s termíny přímo sem na konec tohoto článku. Můžete zvolit jeden, nebo dva projekty a o víc se nestarat, nebo se můžete zapojit intenzivněji a počítat projekty, dle nenymem určené aktuální týmové strategie. Ta je (společně s radami a návody) uveřejňována na fóru. Na fóru také najdete diskusní téma určené pro BOINC Pentathlon, kde se do diskuze může zapojit každý a každý nápad tu bude vítán. Tedy k těm konkrétním možnostem zapojení, uvedu tři vzorové příklady:

 • 1) Pomůžu co můžu, ale nemám na to moc času.
  Asi největší množství našich počtářů. Většina počtářů týmu ráda pomůže v jakékoliv soutěži, ale každodenní sledování fóra a přenastavování počítače je nad jejich možnosti. Pro tyto členy je ideální se zapojit do projektu, vyhlášeném pro Obstacle Run. Čím větší bude náš výkon na tomto projektu (ve kterém se soutěží po celou dobu turnaje), tím větší bude muset být odezva soupeřů a tím méně jim bude zbývat výkonu pro soutěžení v dalších projektech. Tedy i toto zapojení do soutěže, které znamená jen okamžité přenastavení počítání na tento projekt, může znamenat obrovskou pomoc v soutěži pro celý tým. Doufáme, že právě zde ukážeme letos obrovskou sílu a odhodlání našich členů ukázat, že s naší zemí se musí v celosvětovém měřítku počítat. V minulých ročnících byla právě tato disciplína nějvětší naší slabinou.
 • 2) Mám svůj výkon každý den pod kontrolou a najdu si čas jej poslat, kam bude třeba.
  Stačí jen každý den ráno kouknout na fórum do níže uvedeného tématu, přečíst si aktuální nenymovu týmovou strategii a dle té přenastavit zapojení do projektu, kde to aktuálně týmu nejvíce pomůže. V tomto je třeba nenymovi bezmezně věřit. Po celou dobu turnaje bude sledovat a vyhodnocovat aktuální dění v soutěži i zvažovat návrhy na změnu strategie od členů týmu v diskusním tématu. V tom není dobré psát naprosto všechno, jelikož může být konkurenčními týmy sledováno (a to si pište, že se tak děje), takže ne vždy nenymova strategická rozhodnutí musejí dávat počtářům smysl. Málokdo zná projekty a možnosti jednotlivých počítačů a systémů tak jako on a nebojte se, ví, co dělá. Právě následování doporučení a důvěra ve schopnosti našeho generála je silným bodem naší týmové strategie a je třeba pro ni získat co největší porci výkonu. Kdo tedy máte trochu více času a chcete se i třeba naučit lepší obsluze distribuovaných výpočtů, rádi vás uvítáme právě v tomto bojovém šiku.
 • 3) Mé srdce bude bít dva týdny Pentathlonu jen pro CNT.

  Třetí skupinou počtářů jsou Blaničtí rytíři - "Rytíři CNT". Tato skupina je již několik let zahalena rouškou tajemna. O jejím složení je zakázáno mluvit, domlouvají se pouze telepaticky a jejich zbraně jsou nejmocnější z mocných. Tato skupina duchů je přímo podřízena nenymovi a jeho choutkám. Nepřátelé se jí bojí jako smrti, zaútočí vždy tam, kde by to nikdo nečekal a jejich zásahy jsou mnohdy smrtelné.

  Kdo se bude chtít alespoň jedním svým počítačem připojit k této skupině, nechť osloví nenyna, foresta, nebo vklibera prostřednictvím soukromé zprávy na fóru CNT, nebo e-mailem a obdrží další podrobnější instrukce. Bude pasován na Rytíře CNT a vázán mlčenlivostí až za hrob.


Sláva vítězům, pomník poraženým, tak to většinou po bitvě chodí.
zdroj: wikipedia.cz

Turnaj startuje 5. 5. v 02:00 a končí 19. 5. 2024, opět v 02:00. První soutěžní projekt bude vyhlášen 2.5.2024 v 02:00 pro Marathon. Další budou postupně přidávány. Pevně věříme, že letošní výsledek týmu bude stejně dobrý, jako v letech minulých. Můžeme jistě navázat na předešlé skvělé výsledky, ale i dokázat něco víc. To vše záleží na každém z nás. Zapojte všechny své zbraně, aby byly připraveny ke krutému boji, ve kterém je dovoleno vše, co není pravidly zakázáno. Ukažme celému světu naši sílu, aby věděli, že i CNT si zaslouží své místo v síni slávy.

Soutěžní projekty:

 • 5. 5. 02:00 - 19. 5. 02:00 -  Marathon - PrimeGrid - pouze podprojekt Cullen Prime Search LLR (CUL) - Výpočty pouze na CPU
 • 5. 5. 02:00 - 8. 5. 02:00 -  Sprint - NumberFields - Výpočty na CPU i GPU
 • 7. 5. 02:00 - 12. 5. 02:00 - City Run - The Ruamanujan Machine on BOINC - Výpočty pouze na CPU
 • 10. 5. 02:00 - 11. 5. 02:00 - Jevelin Throw - první hod - NFS - Výpočty pouze na CPU
 • 12. 5. 02:00 - 13. 5. 02:00 - Jevelin Throw - druhý hod - NFS - Výpočty pouze na CPU
 • 14. 5. 02:00 - 15. 5. 02:00 - Jevelin Throw - třetí hod - NFS - Výpočty pouze na CPU
 • 14. 5. 02:00 - 19. 5. 02:00 - Steeplechase - MilkyWay - Výpočty pouze na CPU
 • 16. 5. 02:00 - 17. 5. 02:00 - Jevelin Throw - čtvrtý hod - NFS - Výpočty pouze na CPU

Důležité odkazy:

- 15. BOINC Pentathlon - Soutěžní disciplíny
- týmová diskuse o přípravách a průběhu turnaje
- rady a návody pro pokročilé počtáře
- nenymova každodenní strategická rozhodnutí
- diskuse o vhodné týmové strategii
- Historické statistiky turnaje

Autori článku:
Ondřej Berka (Hanbanaroda)
Dušan Vykouřil (forest)

Korektoři:
Jaroslav Mikšovský (JardaM)
Vít Kliber (vkliber)
Ondřej Hájek (nenym)
Zdenek Vašků (Zdenek)
 

Svůj komentář na tento článek, co by mělo být opraveno, či doplněno můžete napsat do této sekce na našem týmovém fóru. Téma s komentářem k tomuto konkrétnímu článku, by mělo nést stejný název, jako článek na webu.


Nahoru