Historie týmu CNT 2/2

Historie Czech National týmu – jak ji zaznamenal forest

Díl druhý

Další rozšíření aktivit týmu a DC

V průběhu léta 2008 došlo v DC světě ke dvěma důležitým událostem. Tou první bylo spuštění urychlovače LHC, na jehož plánování a modelování se distribuované výpočty, a tedy i spousta členů našeho týmu, nemalou měrou podílely. Druhou událostí byla možnost nasazení grafických karet (GPU) do distribuovaných výpočtů. Jednalo se o první testy a projekty, ale byl to počátek mnohem většího rozšíření výpočtů na GPU do DC světa.

Koncem srpna 2008 nás tým Einstein at work odsunul v pořadí týmů podle kreditu v systému BOINC na šestou příčku. Na druhou stranu se nám podařilo vydat rozsáhlý článek o DC výpočtech na serveru PCTuning.cz (1, 2), díky čemuž se k týmu připojilo dalších několik set členů. I přes velké množství práce spojené se založením a provozem CNT o.s., se nám podařilo v tomto období vydat na webu dva články o projektech platformy BOINC (LHC a World Community Grid) a také o projektu Folding@home. Folding byl dalším z velkých DC projektů, do kterého se CNT aktivně zapojil, velice rychle se propracoval mezi nejlepších 250 týmů světa a překonal v množství odvedené práce všechny české týmy.

Pro konec roku jsem spolu s několika členy týmu připravil jako vánoční překvapení samostatnou subdoménu o projektu Seti@home. Byl to náš příspěvek ke kulatému desetiletému výročí projektu a také jeho popularizace pro vánoční turnaj, který se uskutečnil ve dnech 25.-31.12.2008. Toto týmové soutěžení bylo zároveň skvělou tečkou testovacího období celoroční soutěže Formule CNT. Formule CNT je meziprojektovou soutěží, kde nezáleží ani tak na samotném výkonu jednotlivých počtářů, ale hlavně na zvolené strategii, Tím tato soutěž vnáší skvělou zábavu do jinak někdy stereotypního DC života. O založení Formule CNT se postaral vkliber a od té doby toto soutěžení pečlivě spravuje.

Další vlna propagace a velký úklid

Celý rok 2009 se nesl v duchu velkého úklidu, který se týkal celého webu, ale hlavně fóra. Cílem bylo zpřehlednit informace převážně pro nováčky, aby se k nim co nejlépe a nejrychleji dostali. Na webu bylo nutné sjednotit několikadílné články do jednoho, některé převést na subdomény, nebo informacemi z nich doplnit již existující články na subdoménách a založit viditelné sekce článků. To se postupně podařilo a celkové množství více než sta článků v několika stranách bylo zredukováno na třicet.

Na fóru byla situace ještě horší a práce náročnější. Bylo třeba celé fórum pročíst, odstranit neaktuální diskuse, které řešily již neexistující problémy a vše zredukovat a začlenit do méně než poloviny z tehdy 20.000 příspěvků. S touto prací mně naštěstí hodně pomohl petnek, ale i tak nám to trvalo půl roku. Tento úklid fóra měl ještě jeden důležitý cíl - vybrat četnější problémy počtářů a z nich sestavit sekci „Rad a návodů“, v níž by nováčci hned nacházeli přehledně sestavené odpovědi na svá trápení. V rámci úklidu byly rovněž aktualizovány všechny návody na webu.

V průběhu této činnosti jsme vytvořili pro nováčky samostatnou subdoménu DC, kde jsme se pokusili srozumitelně a na jednom místě představit distribuované výpočty, jaké skutečně jsou. Dále vkliber dokončil zcela novou sekci s představením jednotlivých DC projektů, pro které vytvořil novou subdoménu "Projekty¨. Vkliber též přepracoval celou soutěž minitýmů do nového, mnohem zajímavějšího a poutavého kabátu. Dne 03. 04. 2009 jsme všem registrovaným členům týmu rozeslali informační e-mail s aktuálními informacemi o dění v týmu a na DC scéně.

Dalším obrovským propagačním prvkem bylo využití Mezinárodního roku astronomie k propagaci distribuovaných projektů z této oblasti. Prvním z počinů byl článek na serveru astronomie.cz, za kterým následoval článek přímo pro server IYA. Na obou článcích jsem spolupracoval s Janem Kondziolkou, který zároveň jejich vydání prosadil. Následující článek se týkal desátého výročí projektu Seti@home a vyšel na serveru České astronomické společnosti (ČAS) - astro.cz. S redakcí ČAS i samotnou astronomickou společností jsem navázal užší kontakt a na základě oboustranného zájmu jsem byl pozván na několikeré natáčení v ČR Leonardo, kde jsem se snažil v rámci možností a daného prostoru distribuované výpočty v astronomii představit široké veřejnosti. Tato vzájemná spolupráce nakonec přerostla až k přijetí CNT o.s. za člena ČAS a rozjela další spolupráci.

Pro možnost ocenění práce pro tým a jeho rozvoj, se vedení sdružení rozhodlo nechat vyrobit 50 originálních hrnků s týmovým logem (v celkové hodnotě 9000,- Kč), které nebude nikdy možné přímo zakoupit. Několik těchto hrnků bylo hned rozesláno letitým spolupracovníkům z řad členů týmu i mimo něj. Zároveň bude tento speciální předmět sloužit k oceňování významných úspěchů v DC soutěžích, tedy například za první místo v roční Formuli CNT. Dalším týmovým propagačním předmětem se staly propisky s týmovým logem, které jednak slouží též jako ceny do soutěží, ale navíc je možné je v jakémkoliv množství zakoupit

.

Koncem roku 2009 dosáhl tým průměrného výkonu v systému BOINC 2.350.000 RAC a celkem 1.100.000.000 kreditu. Konkurence v mezitýmovém soutěžení značně narůstala, což mělo za následek to, že nás dne 28. 10. 2009 tým Planet 3DNow! odsunul na sedmé (prozatím historicky nejhorší) místo. V celosvětovém měřítku bylo ale umístění mezi nejlepšími deseti týmy světa stále obrovským úspěchem.

Týmové počítače a IQE

Hned při založení bankovního účtu CNT o.s. byl jedním z mých návrhů využít části finančních příspěvků na pořízení týmového počítače, jehož provoz by byl zajištěn u některého ze členů týmu zdarma a který by počítal na nový specifický účet. Jeden z fondů tedy již od začátku nesl variabilní symbol 60 a byl určen právě k tomuto účelu. Několik měsíců trvalo vymyslet finální konstrukci a výpočetní zaměření, ale počátkem června 2009 již podoba počítače začala dostávat jasnější rysy. Bylo to hlavně díky Honzovi Kalinovi, který na jeho sestavení poskytnul několik důležitých a drahých dílů a potom také díky finančním příspěvkům od několika členů týmu. Bylo zároveň spuštěno hlasování o jménu počítače a vítězný návrh zněl jasně - Cimrman. CNT-Cimrman byl uveden ve vší parádě do plného provozu dne 17. 8. 2009. O uložení, správu a elektřinu se postaral Jamoko, jehož zaměstnavatel (Vimbau s.r.o.) poskytnul elektřinu pro tento týmový PC jako dar týmu a podporu naší činnosti.

Měsíc před touto událostí, tedy přesně 10. 7. 2009 ve 22:10 došlo naopak k něčemu velmi smutnému a tato událost se nesmazatelně zapsala do života celého týmu i mnoha jeho členů. Ve věku 20 let zemřel po těžkém celoživotním boji se zákeřnou nemocí (svalovou dystrofií) jeden z letitých aktivních členů týmu Michal Pavelka (IQE). Díky mému dřívějšímu osobnímu kontaktu a dlouhodobé spolupráci jsem se vše dozvěděl záhy po jeho smrti od Michalových rodičů. Pro členy naší DC komunity to byl o to větší zásah tím, že se Michal o své nemoci veřejně nezmiňoval a vědělo o ní jen několik málo lidí v týmu. Zároveň spousta členů týmu zjistila, že se hledáním léku na tuto chorobu zabývá i jeden z podprojektů World Community Grid. Kdokoliv se tedy mohl a může zapojit do výpočtů a přímo pomoci v této oblasti biologie. V týmu se zvedla vlna emocí a zájmu o to, jak co nejlépe uctít Michalovu památku. Spousta výkonu byla ihned nasměrována právě na výzkum svalové dystrofie, o níž do té doby většina členů týmu nevěděla prakticky nic. Profil na webu a oznámení bylo samozřejmostí, ale byla touha udělat něco víc. Tím nejlepším návrhem bylo zřízení nového konta na týmový PC, který by nesl v názvu Michalovu přezdívku a který by byl zaměřen výhradně na oblast biologie, nejlépe přímo na výzkum svalové dystrofie. Počítač nesoucí jméno CNT-IQE jsem stejně jako Cimrmana osobně složil a předal Jamokovi na podzimním týmovém srazu ve Štokách (25. - 27. 9. 2009). Následující den již byl uveden do plného provozu. Na jeho sestavení přispělo velké množství lidí a částečně i samotný Michal. Díky velké podpoře rodiny v činnosti, kterou dělal za svého života pro DC, a na kterou se rozhodli po jeho smrti navázat, zaslali Michalovi rodiče na nově vznikající počítač částku 20.000 Kč, což byly peníze, které si Michal za svého života naspořil. Dalším nečekaně velkým příspěvkem byl dar společnosti Intel, která věnovala čtyřjádrový CPU i7-920.

CNT-IQE ve finální podobě obsahoval čtyři dvoujádrové grafické katy nVidia 295 GTX a stal se tak nejvýkonnějším počítačem na biologickém projektu GPUGRID, do něhož byly tyto karty zapojeny. Výkon CPU byl plně využit pro výpočty projektu Muscular dystrophy (výzkum svalové dystrofie - WCG). Na tomto projektu jsme rovněž na Michalovu počest uspořádali měsíční turnaj In memory Michal Pavelka – IQE, na kterém jsme odvedli ze všech přihlášených týmů největší množství práce a po zásluze jej vyhráli.

V druhé polovině roku 2009 byly na webu vydány další nové články o projektech (POEM, QCN a MilkyWay) a postupně jsme se členy přípravné skupiny pracovali na rozsáhlé prezentaci astronomických projektů pro ČAS a na článku o týmových počítačích pro PCtuning.cz. Ani osvěta tedy nezahálela a bylo to znát i na postupném nárůstu počtu členů týmu i jeho celkovém výkonu.

Článek o týmových počítačích vyšel dne 10. 2. 2010 a měl velký ohlas. Jeho součástí byla i výzva dalším případným dárcům k poskytnutí příspěvku na pořízení a provoz druhého počítače na Michalovu památku, tentokrát zaměřeného hlavně na výkon CPU a tedy přímo pro projekt Muscular dystrophy. Hned po vydání článku začaly chodit drobné finanční dary od mnoha lidí, ale po několika týdnech bylo zřejmé, že v plánované sestavě nebude možné počítač realizovat. Napadlo mě tedy využít nabídky na zaslání konkrétních, jinde již nevyužívaných počítačových dílů a sestavit z nich výpočetní farmu. Sám jsem navrhnul konstrukci skříně a systém výsuvů pro umístění celkem dvanácti samostatných počítačových kompletů a Jamoko souhlasil s umístěním této skříně “po boku“ IQEho a Cimrmana. I přes poměrně malé finanční prostředky bylo reálné dát takto dohromady slušný procesorový výkon, což bylo hlavním záměrem.

Řadou velice výkonných dílů pomohl hned v začátku opět Honza Kalina, ale díly i celými sestavami přispěli postupně i další členové týmu. Z finančních zdrojů pak bylo možné sestavit nejen samotnou skříň, ale nakoupit i některé nové výkonné díly. První třetina sestavy byla předána Jamokovi do plného provozu již na jarním srazu ve Štokách (28. -30. 5. 2010). Pokračoval jsem v dalším skládání a v srpnu dokončil i druhou třetinu. Farma tedy obsahovala celkem již 8 PC kompletů.

V tomto období jsme jako tým podali žádost o členství v Jednotě českých matematiků a fyziků. Ještě před schválením naší přihlášky bylo rozhodnuto, že pro tuto oblast výzkumu začneme skládat druhou počítačovou farmu. Jedním z hlavních faktorů bylo, že mi přišly na stavění počítačů do farem tři grafické karty ATI a ty nebylo možné v IQE farmě zaměřené na biologii využít. Na podzimním srazu (1-3. 10. 2010) jsem tedy Jamokovi předal 4 počítače do farmy IQE a 4 do farmy MATFYZ. IQE farma tak již měla celkem 23 CPU jader a průměrný výkon na projektu Muscular dystrophy 11.000 kreditu za den.

Snaha o založení prvního ryze českého BOINC projektu

Od března 2010 jsme ve spolupráci s ČAS připravili články o astronomických projektech, které byly postupně vydávány na serveru astro.cz. Následně jsem byl vyslán jako zástupce CNT o.s. na sjezd ČAS, kde se volilo nové vedení astronomické společnosti a projednávaly úkoly na další tříleté období. Podařilo se mi zde před delegáty obšírněji prezentovat naši činnost i záměr ve spolupráci ČAS a CNT založit český astronomický DC projekt v systému BOINC. ČAS nakonec tuto myšlenku přijala jako jeden z hlavních úkolů nového vedení a tento návrh byl při hlasování delegátů téměř plným počtem hlasů schválen (jeden delegát se zdržel). V návaznosti na tuto událost jsme se vrhli do vlastní přípravy po stránce hardware a zjišťování potřeb samotného chodu a obsluhy takovéhoto projektu. Nejvíce se tomu věnoval Kyong, který zprovoznil z vlastních zdrojů budoucí startovací server projektu a následně i uvedl do provozu stánky projektu a testovací aplikaci.

Dne 3. 12. 2010 jsem společně s vkliberem, Kyongem a Petrem Sobotkou (ČAS) navštívil Astronomický ústav Univerzity Karlovy v Praze, kde jsme se zúčastnili předem dohodnutého jednání o možné spolupráci na vzniku astronomického projektu v systému BOINC. Projekt by se měl zabývat modelováním tvaru planetek a výsledek jednání byl velice slibný. Byly dohodnuty další kroky pro vznik projektu a jeho prvotní testování.

Další z velkých propagačních akcí týmu byla účast na prestižní výstavě k dvacetiletému výročí založení Rady vědeckých společností ČR v prostorách Akademie věd ČR v Praze. Pro tento účel jsme vytvořili a v nákladu 10.000 ks nechali vytisknout týmový propagační leták projektů z oblasti astronomie a na dvou počítačích připravili poutavou prezentaci naší činnosti. Na výstavu jsme zapůjčili i nejvýkonnější týmový počítač CNT-CIMRMAN, který byl pro tento účel vybaven dvěma novými grafickými kartami. Na tu první se složili opět členové týmu, finanční prostředky na druhou grafickou kartu zařídil Freenky. Cimrman tak na výstavě dosahoval většího výpočetního výkonu, než kterým disponoval aktuálně největší superpočítač AV ČR Amálka. Výstava probíhala tři týdny (24.10-12. 11. 2010) a naše prezentace byla účastníky hodnocena velice kladně. Spoustu návštěvníků upoutala i prezentace detektoru seismické činnosti Země, které se využívají pro získávání dat projektu QCN@home.

Byla to nákladově i časově nejnáročnější propagační akce týmu v celé jeho historii, ale zároveň i ověření, že jako tým dokážeme realizovat a zvládnout i takto velké věci. Hlavní dík patří jistě Digiartovi, který se postaral o zpracování letáku a potom Jamokovi, Havejovi a RIVOvi za přípravu prezentace na místě a průběžnou údržbu.

Naše propagační činnost se ale neomezila pouze na oblast astronomie. V dubnu 2010 se nám podařilo zorganizovat velkou akci na podporu výzkumu seismické aktivity Země (rostřednictvím projekt QCN). Podařilo se nám dát dohromady objednávku na šestnáct kusů senzorů projektu v zahraničí, zde je rozdělit dle objednávek a rozeslat jejich budoucím majitelům. Od té doby jsme se stali jedním z neaktivnějších týmů v této oblasti výzkumu.

Dne 25. 5. 2010 jsme byli přijati za oficiální partnery projektu World Community Grid a v říjnu za kolektivní členy Jednoty českých matematiků a fyziků. Na našem webu byl vydán článek o projektu Chess960 od tatika a článek o optimalizovaných aplikacích od gigadiska. Došlo také k další úpravě vzhledu webu směrem k větší přehlednosti a redukci rušivých prvků.

Zároveň pokračovala propagace prostřednictvím výroby propagačních triček, kšiltovek a nášivek pro všechny zájemce z řad členů týmu. Také jsem opět aktualizoval všechny potřebné návody na webu a vkliber vytvořil možnost vytištění individuálního certifikátu zobrazujícího celkový výkon uživatele v systému BOINC. V rámci partnerství CNT o.s. a projektu World Community Grid jsem byl požádán o účast v diskusním pořadu české televize Milénium. Vysílání pořadu proběhlo 28. 12. 2010 a završilo tak pro tým velice plodný a úspěšný rok.

Náš tým v roce 2010 zaznamenal raketový nárůst výkonu a to hlavně díky většímu rozšíření výpočtů na grafických kartách, obrovskému výkonu týmových počítačů, vzrůstajícímu výkonu vedoucího tria týmu (Jasoň+Drsoň+Hnusoň) a také díky rozsáhlé propagační činnosti na internetu, v ČR Leonardo, na odborných serverech astro.cz a PCtuning.cz, na výstavě RVS, v ČT, ale i díky dalším drobným propagačním počinům.

Hned počátkem roku 2010 (10. 1.) se nám podařilo v tabulce týmů pokořit tým Einstein at work a vrátili se na šesté místo. Další posun nastal 22. 5. 2010, kdy jsme se dostali i zpátky před Planet 3DNow! a získali po dvou letech pátou příčku. Koncem roku (4. 12.) nás ale bohužel na šestou příčku odsunul nový silný tým Sicituradastra.

Výkon týmu na projektu Folding@home narostl na průměrných 500.000 bodů (153 příčka), v součtu projektů platformy BOINC jsme koncem roku 2010 překročili RAC 18.500.000 a získali celkem 6.000.000.000 kreditů. Na projektu Wieferich@home jsme udrželi skvělou pátou příčku. Náš tým již čítal 9950 členů. V celoročním mezitýmovém turnaji Formula BOINC 2010, jsme se umístili na skvělém čtvrtém místě a v celoročním turnaji projektu PrimeGrid 2010 na desátém. Počet členů kteří náš tým na turnaji PrimeGrid podporovali značně narostl a to i díky samostatným týmovým statistikám tohoto zápolení, které skvěle zpracoval vkliber.

Celkově se našemu týmu daří dodržovat stanovené cíle a plnit je lépe, než jaké byly původní předpoklady. Doufám, že v tomto trendu budeme pokračovat.

Historie týmu v důležitých datech:

07. 07. 2008 – Uvedení částicového urychlovače LHC do zkušebního provozu.
18. 07. 2008 – První projekt v systému BOINC, který umožnil zapojení grafických karet – GPUGRID.
22. 08. 2008 – Tým Einstein at Work nás odsunul na šesté místo v pořadí týmů v systému BOINC.
25. 08. 2008 – Vydání rozsáhlého propagačního článku o DC na PCTuning.cz.
08. 09. 2008 – Dosažení 700.000.000 kreditů v systému BOINC.
11. 09. 2008 – Tým má již 7000 členů.
27-28. 09. 2008 – Týmový sraz CNT ve Štokách. Na tomto srazu bylo založeno občanské sdružení CNT o.s.
13. 10. 2008 – Na webu byl vydán článek o projektu Folding@Home a tým tím rozjel větší propagaci i účast na tomto projektu.
14. 10. 2008 – Tým se probojoval mezi nejlepších 500 týmů na projektu Folding@Home.
23. 11. 2008 – Celkem 800.000.000 kreditů v systému BOINC.
03. 12. 2008 – Tým je mezi TOP 400 na projektu Folding@Home.
25-31. 12. 2008 – Vánoční turnaj CNT na Seti@home. Zároveň byla spuštěna subdoména Seti@home.
05. 01. 2009 – Bylo ukončeno virtuální městečko CNT.
02. 02. 2009 – V systému BOINC dosažen RAC 1.500.000 a celkové konto zaokrouhleno na 900.000.000.
10. 02. 2009 – Jsme v TOP 300 na projektu Folding@Home.
20. 02. 2009 – Byla spuštěna subdoména DC.
01. 03. 2009 – V novém kabátě byl vkliberem představen popis projektů na subdoméně Projekty.
03. 04. 2009 – Vedení týmu rozeslalo první hromadný informační e-mail všem svým členům.
05. 04. 2009 - 1.000.000.000 kreditů v systému BOINC.
06. 04. 2009 – Byl vydán článek na serveru astronomie.cz.
12. 04. 2009 – Posun na pátou příčku v projektu Wieferich@Home.
24. 04. 2009 - 2.000.000 RAC v systému BOINC.
04. 05. 2009 – Byl spuštěn projekt Galaxy Zoo 2.
13. 05. 2009 – Vydání propagačního článku na stránkách Mezinárodního roku astronomie 2009 (IYA).
15-17. 05. 2009 – Týmový sraz ve Štokách.
22. 05. 2009 – CNT je v TOP 250 v projektu Folding@Home.
22. 05. 2009 – Vydán první propagační článek o DC na serveru astro.cz.
12. 06. 2009 – Bylo schváleno kolektivní členství CNT o.s. v České astronomické společnosti (ČAS).
08. 07. 2009 – Na fóru spuštěna nová sekce Rady a návody.
11. 07. 2009 – Náš tým má již 8000 členů.
12. 07. 2009 – CNT dosáhl v systému BOINC RAC 3.000.000.
10. 07. 2009 – Zemřel Michal Pavelka (IQE).
22. 07. 2009 – Vkliber vytvořil novou podobu statistik minitýmů.
17. 08. 2009 – Byl uveden do provozu první týmový počítač CNT-CIMRMANA.
25-27. 09. 2009 – Týmový sraz ve Štokách. Na tomto srazu byl předán a následně uveden do provozu týmový počítač CNT-IQE.
19. 10. 2009 – CNT má celkem 1.500.000.000 kreditů v systému BOINC.
26. 10. 2009 – CNT se stal nejlepším českým týmem na projektu Folding@Home.
28. 10. 2009 – Tým Planet 3DNow! nás odsunul na sedmé místo v pořadí týmů systému BOINC.
09. 11. 2009 – Na projektu Wieferich@Home, jsme se stali nejlepším českým týmem.
10. 11. 2009 - 4.000.000 RAC v systému BOINC.
06. 01. 2010 - 5.000.000 RAC v systému BOINC.
10. 01. 2010 – Jsme překonali tým Einstein at work a probojovali se na šesté místo v pořadí týmu systému BOINC.
16. 01. 2010 - 6.000.000 RAC v systému BOINC.
10. 02. 2010 – Vydání článku o týmových počítačích na PCTuning.cz.
10. 02. 2010 - 7.000.000 RAC v systému BOINC.
23. 02. 2010 - 8.000.000 RAC v systému BOINC.
07. 03. 2010 - 9.000.000 RAC v systému BOINC.
07. 03. 2010 - 10.000.000 RAC v systému BOINC.
04. 04. 2010 – Náš tým má již 9000 členů.
25. 04. 2010 - 11.000.000 RAC v systému BOINC.
05. 05. 2010 – Byl odstartován první BOINC Pentathlon.
22. 05. 2010 – Pokořili jsme tým Planet 3DNow! a stali se pátým týmem v systému BOINC.
25. 05. 2010 – CNT o.s. se stal partnerem projektu World Community Grid.
28-30. 05. 2010 – Týmový sraz ve Štokách. Předání prvního čtyřboxu IQE-FARM do provozu.
11. 07. 2010 – Tým získal celkem 2 000 000 bodů na projektu Wieferich@Home.
10. 08. 2010 - 4.000.000.000 kreditů celkem v systému BOINC.
16. 08. 2010 – Vkliber vytvořil možnost vytištění certifikátu CNT s výsledky z BOINCprojektů.
28. 08. 2010 – 12.000.000 RAC v systému BOINC.
01-03. 10. 2010 – Týmový sraz ve Štokách. Předání a uvedení do provozu druhého čtyřboxu IQE-FARM a prvního čtyřboxu MATFYZ-FARM.
09. 10. 2010 – přijetí CNT o.s. za kolektivního člena Jednoty českých matematiků a fyziků.
10. 10. 2010 – CNT se probojoval mezi TOP 200 na projektu Folding@Home.
14. 10. 2010 - 13.000.000 RAC v systému BOINC.
27.10-12. 11. 2010 - Účast CNT na výstavě Rady vědeckých společností ČR.
28. 10. 2010 – Dosaženo celkem 5.000.000.000 kreditů v systému BOINC.
04. 11. 2010 – 14.000.000 RAC v systému BOINC.
28. 11. 2010 - 15.000.000 RAC v systému BOINC.
03. 12. 2010 – Jednání vedení týmu v astronomickém ústavu Univerzity Karlovi o spolupráci na založení prvního českého projektu v systému BOINC.
04. 12. 2010 – Tým Sicituradastra. nás odsunul na šestou příčku v pořadí týmů systému BOINC.
04. 12. 2010 - 16.000.000 RAC v systému BOINC.
07. 12. 2010 - 17.000.000 RAC v systému BOINC.
21. 12. 2010 - 18.000.000 RAC v systému BOINC.
27. 12. 2010 – 6.000.000.000 kreditů celkem v systému BOINC.
28. 12. 2010 – Vystoupení foresta v pořadu Milénium na ČT24.
31. 12. 2010 – 18.500.000 RAC v systému BOINC.
31. 12. 2010 – Tým skončil ve Formuli BOINC 2010 na skvělém čtvrtém místě.
31. 12. 2010 - V celoročním turnaji 2010 (Challenge Series) na projektu PrimeGrid, náš tým obsadil celkové desáté místo.

Svůj komentář na tento článek, co by mělo být opraveno, či doplněno můžete napsat do této sekce na našem týmovém fóru. Téma s komentářem k tomu konkrétnímu článku, by mělo nést stejný název, jako článek na webu.

Rubrika:


Nahoru