Historie týmu CNT 1/2

Historie Czech National týmu – jak ji zaznamenal forest

Díl první

Při popisu historie našeho týmu Czech National Team (dále jen CNT) se nemohu nevrátit ještě do doby před jeho vznikem a to do časů projektu Seti@Home, později po přechodu tohoto projektu pod křídla systému BOINC všeobecně nazývaného Seti/Clasik.

 

Jaká byla situace v ČR v době vzniku týmu Hrusice CZ?

V roce 2003 existovaly pouze 4 české týmy, které měly více než 100.000 zpracovaných jednotek (dále jen WU). Byly to týmy: Univerzity Of West Bohemia, Seti CZ, Czech-Seti Team a Seti Team. I přes velké množství členů, žádný z těchto týmů neměl své týmové stánky s informacemi o projektu a neposkytoval žádnou možnost veřejné týmové komunikace. Naopak byla spousta malých týmů, které sice měly své stránky s částečnými informacemi, ale jen pár členů a vesměs v té době již tyto týmy byly neaktivní, nebo se jim zakladatel týmu už nevěnoval.

Vznik Hrusice CZ

V létě roku 2003 už ,,foresta,, jako běžného počtáře Seti nebavilo to neustálé přelévání členské základny u nás a zakládání stále nových, ještě menších českých týmů na SETI a rozhodl se, že se pokusí s tím něco udělat. Na počátku byl pouze nápad a hlavní idea - sloučit co možná nejvíce lidí z toho neuvěřitelného počtu 30.000 registrovaných českých počtářů do jednoho velkého týmu, který by o projektu náležitě informoval a také byl místem komunikace lidí se stejným zaměřením. Prostě vytvořit opravdový tým, kterého je jistě náš národ hoden a který by mohl konkurovat i těm největším týmům světa z daleko větších zemí, či dokonce mezinárodním týmům. Jméno týmu nebylo v té době nijak podstatné a tak první co mně napadlo, že by mohlo důstojně reprezentovat naši republiku, byl Josef Lada a tak vznikl prozatímní provozní název Hrusice.

Tým jsem založil 14.10. 2003 a hned se pustil do práce.

První cesta byla v oslovení pomocí e-mailu některých počtářů, kteří měli u svého jména i profil s uvedeným kontaktem, se žádostí o pomoc při zrodu a realizaci této myšlenky. Reakce byly různé. Některé odmítavé, některé informující o účasti již v jiném týmu, či příslib že se připojí až podle toho, jestli uvidí že se Hrusice budou skutečně vyvíjet a že to nebude jen další z mnoha týmů o pár lidech. Naštěstí bylo i několik jedinců, které hned z počátku tato myšlenka nadchla natolik, že se připojili. Jelikož se konto členů na tomto projektu přenášelo a připisovalo na účet týmu, měl tým Hrusice po týdnu od svého zrodu 30.000 WU a docela slušně se zapsal v tabulce mezi světové týmy.

První stránky týmu

Mezi jedním z úplně prvních lidí kteří se k týmu připojili a také na nějakou dobu člen s největším kontem, byl Ticháček. Ten přinesl do týmu nejen své konto, ale také nabídku zdarma hostovat týmové stránky a to v neomezené velikosti. Bohužel se v týmu nenašel člověk, který by byl schopný (nebo ochotný) se ujmout tvorby týmových stránek. Byl jsem to tedy já kdo se do toho i přes absolutní neznalost této práce pustil. Jelikož mně jako totálnímu amatérovi byl doporučen jeden z mála programů v Češtině - FrontPage, začal jsem stránky dělat v něm, i když ne každý s tím byl spokojen.

Týmové stránky byly spuštěny 1.11. 2003. Tým měl v té době 11 členů a 38.000WU na kontě.

Pro rychlý start a také pro co nejrychlejší rozjezd týmu, jsem našel všechny dostupné informace co se v té době na českém internetu nacházely a vše co jsem považoval za důležité do webu zapracoval. Jak jsem se později dozvěděl, nebylo to zcela to správné řešení, ale opravdu jsem v té době neměl nejmenší tušení jak se podobná práce dělá.

Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat a spousta lidí se začala připojovat. Já jsem mezitím po první reakci na autorství jednoho z článků sepsal svůj vlastní popis projektu a začal pracovat na tvoření vlastních stránek, aby postupně nic na webu nebylo odněkud převzato a byla to jen má práce, či práce některého ze členů týmu.

Týmová konto za první měsíc od založení přílivem nových členů i vlastní prací narostlo na 105.000 WU a z Hrusic se stal pátý nejlepší tým v republice. Název týmu byl upraven na Hrusice CZ, aby více zvýraznil propagaci naší republiky.

Tým nabírá na síle

Jelikož spousta lidí na první informační mail odpověděla tak, že jsou členové některého z prvních čtyřech týmů u nás a že sice nemají stránky a týmovou komunikaci, ale že se připojí až budeme mít větší konto, začal jsem shánět kontakty na co největší počet lidí pracujících na Seti v naší republice. Po usilovné mravenčí práci jsem tak získal více než tisíc kontaktních mailů.

V první fázi jsem oslovil pouze pár desítek lidí s těmi největšími účty u nás a poprosil je o pomoc. I když se připojilo pouze pár z nich, stačilo to na překonání týmu Seti Team a Czech-Seti Team. Tým Hrusice CZ byl náhle třetím největším týmem v ČR. Pak jsem obeslal všechny členy těchto dvou týmů s informacemi o našem týmu a se žádostí o přestup k nám a také všechny leadery českých týmů na které jsem získal kontakt (včetně dejvídka). Některé reakce byly bohužel dost negativní v tom směru, že oni jsou tým starší a že nás stejně zase doženou, že na naše stránky sice chodí a čerpají z nich informace, ale že i tak zůstanou kde jsou. Ale bylo i hodně takových, kteří se k nám připojili a tak náš tým podpořili.

Přelom 2003/2004

Na přelomu roku 2003/04 se stalo několik velice významných věcí. Do týmu se již připojilo více než 100 členů, celkové konto čítalo přes 200.000WU a prokousali jsme mezi 300 nejlepších týmů světa.

Na stránkách týmu jsem spustil návštěvní knihu, ve které ihned začalo být hodně živo a tým začal být opravdu velice aktivní. Zároveň bylo spuštěno testování systému BOINC, do kterého se náš tým velkou měrou ihned zapojil a tak o zábavu bylo opravdu postaráno na hodně dlouho.

Hlasování o názvu týmu

Tým již byl natolik velký a úspěšný, že jsem se rozhodl udělat hlasování o jeho jménu a zrušit tak dosavadní provozní označení Hrusice CZ. Jedním z důvodů byl i názor některých oslovených lidí z jiných týmů, že se jim název nelíbí a že je to jediný důvod, proč se k nám nepřipojí. Hlasování bylo spuštěno 11.1. 2004 a trvalo 3 týdny. Návrhů bylo několik, ale s velkou převahou zvítězil opět název ,,Hrusice CZ,,.

Takto vypadal výsledek hlasování.

Byl to SPAM?

Následovalo rozeslání informací o týmu všem lidem, na které jsem měl mail s výjimkou těch, kteří již byli osloveni. Do týmu se během pár dnů připojilo několik desítek nových členů, tým přeskočil i Seti CZ a dostal se tak na druhé místo v republice s kontem více než 350.000 WU. To bylo v začátkem května 2004, tým měl již 125 členů a propracoval se do TOP 200 na světě.

Začaly se ale objevovat názory a reakce, že jsem SPAMer a že pokud někomu pošlu ještě jeden mail, tak že mě budou žalovat. Docela podrobně jsem se informoval na tento problém a zjistil jsem, že tomu tak není a že nejen že SPAM u nás v republice (v té době) není nic nezákonného (maximálně neetického), ale že to co dělám vůbec spamování není. Definice spamu je všeobecná a poměrně jasná:

,,Provozovat spaming znamená zaplavovat internet obrovským množstvím jedné a téže zprávy ve snaze vnutit ji lidem, kteří by jinak takovouto zprávu vůbec přijmout nechtěli,,. V tomto případě nešlo ani o obrovské množství, ani o obesílání nějakých lidí, ale o počtáře určitého státu na Seti@Home s informací o jednom z týmů na tomto projektu a o upozornění na místo, kde o svém zájmu naleznou spoustu informací. Další definicí je tato: ,,Spam je obchodně zaměřená nabídka, často jde o nabídky pochybných produktů na rychlé zbohatnutí či o nabídky pololegálních služeb.,,

Tomuto už se moje činnost vůbec nepodobala. Je pravdou že některé lidi, převážně s většími účty, jsem oslovil i 3x během zhruba roku co jsem toto mailování provozoval, ale snažil jsem se už nikdy neposílat mail lidem, kteří požádali, abych jim už nic neposílal. Většina lidí tuto činnost pochopila, jelikož to byl skutečně jeden z mála způsobů, jak dát lidem na vědomí že náš tým existuje a co je jeho cílem. Za další: pokud někdo nechtěl být takto osloven, tak by svůj mail na tomto projektu neuváděl.

První kontakt s dejvidkem

Již od dob co tým překročil hranici 100.000, pokoušel jsem se i o domluvu se zakladateli jednotlivých týmů u nás, s návrhem na spojení. Bohužel až na pár výjimek u menších týmů zakladatelé nechtěli o spojení ani slyšet a když už, tak jen za podmínek že se připojíme k nim pod jejich jménem a účtem, což s ohledem na náš někdy i několikanásobný účet i počet členů byl požadavek nepřijatelný.

V té době jsem narazil i na dejvidka, zakladatele týmu Area 51 a v té době i jediného opravdu funkčního týmu u nás. Měli své stránky a i v návštěvní knize probíhala poměrně živá diskuse členů. Bohužel na mě byl dejvidek hodně naštvaný pro to, že jsem při začátcích práce na webu použil jeden z jeho článků (i když byl po pár dnech stažen), i proto že jsem ho již dříve oslovil a byl jedním z těch lidí co mě nazýval spamerem. Bohužel jeho přístup byl natolik odmítavý, že nebylo cesty jak dál v jednání pokračovat.

První, nebo druhý?

Na prvním místě v ČR byl ale stále tým Univerzity of West Bohemia, který byl v té době 38 na světě a měl několikanásobně více WU. I když tento tým měl sto členů, téměř celé jejich konto tvořil člověk, který jej založil. Kontaktoval jsem tedy přímo jeho se žádostí o spojení našich týmů.

To, co mně pan Pelikán odpověděl, mně doslova vyrazilo dech. Napsal mně bez nějakého zaobalování, že na projektu podvádí a že jediné, jak mně může pomoci, je prozradit jak. Dále uvedl, že vlastně používá jenom pár PC které má zautomatizované tak, že stále dokola odesílají stejné zpracované WU a tím mu i celému týmu skáče na účet několik tisíc bodů denně.

Za takovou radu jsem mu tedy opravdu poděkoval. Toto zjištění mně vedlo k závěru že jsme tedy vlastně nejlepší týmem u nás, protože někoho, kdo podvádí, jsem nepovažoval za člověka který projektu pomáhá, ale pouze škodí. Tyto informace se časem potvrdily tím, že 99% účtu Univerzity of West Bohemia bylo vymazáno kvůli podvádění přímo ze strany projektu a tento tým se propadl do druhé tisícovky v poředí týmů.

Sám jsem si na šesti WU ověřil, že tak jak mně to pan Pelikán popsal, skutečně podvádět šlo. Bohužel jsem udělal značnou chybu, že jsem tento test provedl na svém vlastním účtu na projektu. Takže i můj účet byl při ukončení projektu vynulovám a to stejné se týkalo ještě jednoho člena našeho týmu, kterým byl Bugi. Naštěstí to nemělo žádný dopad na pozici našeho týmu, jelikož naše konta nebyla nijak obrovská.

Celkově bylo při ukončení projektu takto vynulováno více než 10.000 účtů. Po přechodu na BOINC se jakékoliv podvody již neprokázaly.

Snaha o spojení

Tým se postupně rozrůstal, zhruba stejným tempem i komunikace v něm a stejně tak i týmový web. Tým si zvolil i své logo a pomalu postupoval ve statistikách kupředu. Jediné kontakty o které jsem se nadále pokoušel byly s leadery týmů u nás se snahou o spojení týmů. Některé menší týmy se k nám rádi připojily, ale čím větší tým byl, tím horší byla domluva. Jediný skutečně velký tým, jehož leader měl zájem se spojením, byl tehdy leader týmu Czech-Seti Team, ale bohužel odmítl předat kontakty na své členy i je sám oslovit, což ke spojení moc nepomohlo.

Zrodil se BOINC

V prosinci roku 2003 v Berkeley spustili testování systému BIOINC a to s projektem Astro pulse. Do tohoto testování se tým Hrusice CZ pustil s poměrně značným výkonem a během těch několika měsíců provozu působení mezi nejlepšími 20 týmy ukázal, jaký potenciál v něm vězí. Jediným českým týmem, který se trochu významněji také podílel na testování byl i tým Area 51, který se pohyboval kolem čtyřicátého místa.

Komunikace v týmu Hrusice CZ v té době již probíhala na týmovém fóru.

Tým stále rostl

Na jaře roku 2004 k týmu Hrusice CZ začali přecházet i členové týmu Area 51 a to dokonce i ti nejvýkonnější jako Ford Prefect, Jiriii, Stanley NR a Miiichal. Stále častěji se v obou týmech i v soukromé komunikaci mezi členy probírala možnost spojení obou týmů a komunikace všech členů na jednom fóru. Tým Hrusice CZ v té době již překonal hranici 1.000.000 WU a měl téměř 300 členů. V týmu Area 51 stále zůstávalo 70 členů s celkovým kontem 100.000WU. Dne 22. 6. 2004 byl systém BOINC spuštěn do ostrého provozu. Na počátku pouze s projektem Seti@Home a hned za týden Predictor@Home a LHC@Home. Za zhruba měsíc se přidal i CPDN a Pirates@Home. To bylo na dlouhou dobu vše, ale i tak bylo na úvod dost problémů jak s klientem, tak jednotlivými aplikacemi a servery.

Miiichal vyjednávač

V červenci 2004 se do komunikace mezi oběma zakladateli týmů vložil Miiichal a jelikož komunikace mezi mnou a dejvidkem byla na mrtvém bodě, začal sám vyjednávat s každým zvlášť. Nakonec se vytvořila z obou týmů rada šesti nejdůležitějších lidí kteří se sešli na IRC ke společnému jednání o možné společné budoucnosti a probrání zásadních podmínek obou zakladatelů pro sloučení. Ke sloučení nemělo dojít již na Seti/Clasiku, ale na začínajícím systému BOINC. Jednání se vedlo na dvakrát, jelikož to první bylo jakési vyložení karet zakladatelů, jak by si to představovali a z čeho hodlají/nehodlají ustoupit.

Jednání byli přítomni: Forest, dejvidek, Miiichal, Jiriii, Ford Prefect a Stanley NR. Tedy 5 členů týmu Hrusice CZ a dejvidek jako zástupce a leader týmu Area 51.

Při druhém jednání byly vyřešeny základní body a to následujícím způsobem:

 1. Sloučení týmů pod prozatímní název Boinc.cz & Hrusice, o konečném názvu se mělo dále hlasovat, pro spojení nebyl podstatný.
 2. Sloučení bude probíhat tak, že u všech tehdy existujících projektů (Seti@Home, CPDN, Predictor,LHC a Pirates) se členové týmu s menším bodovým ziskem připojí k týmu s kontem větším. V zakládání a správě týmových účtů na dalších projektech se budou zakladatelé (tedy forest a dejvidek) střídat. Kdokoliv jiný, kdo by náš tým na některém z nových projektů vytvořil, správu co nejdříve převede a jednoho ze zakladatelů.
 3. Každý ze zakladatelů obešle své členy pomocí informačního e-mailu s veškerými informacemi o spojení a se slučovacím postupem.
 4. Týmové stránky budou vytvořeny na doméně boinc.cz kterou si již dříve registroval dejvidek s tím že není problém časem založit vlastní týmové stránky na týmové doméně.
 5. Týmová komunikace se sloučí do jednoho fóra, které bylo umístěno na doménu boinc.cz.
 6. Návštěvní kniha, jako rezervní prostředek v případě nefunkčnosti fóra, zůstane registrovaná na foresta.
 7. Provoz webu Area 51 bude ukončen a společně budeme budovat nový web a fórum na boinc.cz. Z několika málo článků na webu Area 51 byly některé ponechány pro nové stránky a z několika desítek článků z webu Hrusice CZ bylo také několik vybráno pro nový společný web.

Stránky Hrusic CZ fungovaly dále až do úplného ukončení Seti/Clasik a přesunu tohoto projektu na BOINC. Poté byly přesměrovány na novou týmovou doménu.

Týmy při sloučení měly na Seti/Clasik tyto výsledky:

 • Hrusice CZ (leader forest) - 1.600.000 WU, 330 členů a 83 místo na světě.
 • Area 51 (leader dejvidek) - 110.000 WU, 69 členů a 968 místo na světě.

Tak došlo k tomu, že se naše týmy 16. 8. 2004 spojily pod tehdy provizorní název Boinc.cz & Hrusice.

CNT

První co bylo potřeba vyřešit byl nový název týmu. Na toto téma vznikla poměrně živá diskuse, která vyústila v hlasování o nejzajímavějších návrzích. Nakonec o pár hlasů zvítězil název Czech National Team, čili zkráceně CNT. Na přelomu let 2004/05 si členové týmu poměrně jednoznačně odhlasovali i týmové logo a tak se tvůrcem všech týmových log i log projektů stal Miiichal.

Rozvoj CNT v roce 2005

Tento rok byl tím prozatím jednoznačně neúspěšnějším v jeho historii. Do týmu se postupně začala připojovat spousta lidí, kteří na BOINC přecházeli z jiných systémů i úplní nováčci v distribuovaných výpočtech. Podíl výkonu CNT na celorepublikovém se pohyboval již od založení týmu kolem 75%. Ke dni 7. 4. 2005 náš tým již čítal přes 1000 členů.

Do týmu se 13. 04 2005 připojil i v budoucnu jeden z důležitých členů týmu a to Honza. I když dost často tým opouštěl kvůli věčné nespokojenosti se vším okolo, hodně pomáhal s informovaností o projektech a také sepsal na web několik článků. Rovněž začal zakládat náš tým na mnoha nově vzniklých projektech. Po upozornění a vysvětlení dohodnutých pravidel tuto správu předel mně a dejvidkovi.

Zhruba v polovině roku 2005 se do našeho týmu také připojil Trux. Byl to člověk který nejen velice aktivně počítal a účastnil se dění na fóru, ale také vytvořil vlastní BOINC core s mnoha novými funkcemi a dokonce i optimalizaci aplikaci projektu Seti@Home. Také díky této své činnosti propagoval i náš tým v zahraničí.

CNT se postupně propracoval na konci roku (1.12. 2005) až na neuvěřitelné druhé místo mezi světovými týmy (i když jen dočasně do 11.12. 2005) a počet jeho členů překročil hranici 3000. Rovněž jsem v tomto roce zařídil výrobu týmových triček, mikin, čepic a samolepek. S přípravou log pro tuto výrobu mně pomohl Honza a Pipe. Pro propagaci týmu vznikl také reklamní banner a i několik letáků.

Na podzim StanleyNR zprovoznil vlastní týmové statistiky do kterých zakomponoval dokonce i tvorbu a statistiky minitýmů v rámci CNT.

K 7. 10. 2005 se k našemu týmu oficiálně připojil CZECH - SETI Team. Díky Kriznikovi a jeho kladnému přístupu při jednání se mnou se podařilo obeslat všechny členy jeho týmu a to nejen těch z BOINC, ale i Seti/Clasik.

Ke konci roku se dost živě začalo diskutovat a hlasovat o popisu našeho týmu na jednotlivých projektech, jejichž počet už přesáhl počet 15. Velkou část práce na přípravě množství návrhů (od různých autorů), na hlasování o nich, i celý průběh se značnou měrou staral Trux. Na samém konci roku se podařilo odhlasovat konečnou podobu nového popisu našeho týmu na projektech.

Ukončení Seti/Clasik

15. prosince 2005, po více než 6 letech projekt SETI@home ukončil svou činnost jako Seti/Clasik a dále již pokračuje pouze pod systémem BOINC. Tím také tým Hrusice CZ ukončil svou činnost a jeho web byl časem přesměrován na nové týmové stránky CNT.

Krize v týmu

Na počátku roku 2006 se začaly projevovat první nedostatky náhlého a bez sepsané dohody realizovaného spojení týmů se zrodem BOINC. Některým členům zpočátku vadilo jen to, že přístupová hesla a díky nim přístup ke správě týmu na jednotlivých projektech nemají oba zakladatelé, případně i někdo další. Dále se problém rozrostl na vzájemnou důvěru či nedůvěru obou zakladatelů a také na neustálé výhradní vlastnění týmových stránek dejvidkem. Při řešení těchto problémů se ukázalo, že vztahy mezi zakladateli týmu za rok a půl, který uběhl od jeho založení, nedoznaly velké změny a že se nejsou schopni dohodnout na jakémkoliv společném řešení.

Během roku a půl, co CNT existoval, docházelo k porušování i těch několika nepsaných dohod, které se dohodly při založení týmu. Správu týmu na projektech si zakládal prakticky ten ze zakladatelů který se k tomu dostal dříve, možnost vytvoření či přesunu týmových stránek na doménu, která by patřila týmu, byla pro dejvidka nepřípustnou a také ve vedení týmu si každý ze zakladatelů začal dělat co chtěl.

V lednu 2006 jsme se s dejvidkem sešli v Brně, abychom některé věci probrali, ale i přes přátelskou atmosféru jsme nic nevyřešili.

29. 01. 2006: Z našeho týmu odešli 3 členové ('bosh, Miras a Blackkarel) a založili "Czech Democratic Team". Byla to první reakce na to, že v týmu schází pevný řád a že ne každý je ochotný se na to dívat.

Dalším kdo odešel v tomto období byl Trux. Chvíli se pokoušel zapojit do jednání o společné správě našeho týmu, ale po pár týdnech to vzdal a ukončil i svou práci na optimalizacích.

Na začátku února Czech National Team překročil hranici 100 000 000 kreditu! K týmu se i přes vzrůstající neshody připojovalo stále hodně lidí a na týmových výsledcích vnitřní nepokoje nebyly zatím nijak znát.

V této době jsem kvůli nejisté situaci v týmu i kvůli dejvidkově striktnímu trvání na vlastnictví domény boinc.cz, zaregistroval doménu CzechNationalTeam.cz. Na této doméně se ovšem nezačalo nijak pracovat, jelikož jsem stále doufal že najdeme s dejvidkem nějaké společné řešení celé situace a že týmové stránky a fórum CNT budou i nadále hostovat na jeho boinc.cz.

Jarní týmový sraz CNT

První skutečně týmový sraz se plánoval hodně dopředu a díky Rampovi se realizoval 21. - 23.4. 2006 v hotelu Sulov v Beskydech. Do té doby došlo již několikrát k setkání členů týmu, ale nikdy ne v takovémto počtu a na vícero dní. Celkem se srazu zúčastnilo včetně Rampy 13 členů týmu. Bohužel ani přes mou, dejvidkovu a Honzovu účast se o problémech v týmu vůbec nemluvilo a jelikož byla atmosféra velice přátelská, nikomu se ze srazu nakonec nechtělo.

Společná fotka účastníků srazu. Bohužel ne úplně všech.

Správcovský účet CNT

Jelikož byly vzneseny námitky k tomu, že týmové účty a jejich správa je registrována na můj a dejvidkův soukromý účet, oba jsme založily na všech projektech správcovský účet CNT a na tento účet správu převedly. Rovněž se tak zamezilo přístupu ke správě týmu komukoliv jinému, než mně a dejvidkovi. Jediné co stále nebylo vyřešeno a bylo jablkem sváru, bylo vzájemné sdílení přístupu k těmto účtům a týmové domény.

Týmová rada CNT

Po půlročním neúspěšném jednání i diskusích na fóru jsem přišel s návrhem vytvořit týmovou radu,která by nadále rozhodovala o záležitostech okolo týmu a postupně převzala jeho vedení. Základem pro takový mandát mělo být časem ale to, že by rada spoluvlastnila jak týmovou doménu, tak i správu týmu na projektech. Do rady byli týmovým hlasováním zvoleni (5. 7. 2006) dejvidek, Honza, forest, Ford a vejpuste. Bohužel se po pár týdnech ukázalo že dejvidek nejen pochybuje o tom, že rada něco vyřeší, ale ani se o žádnou vlastní aktivitu v radě nepokoušel. Nakonec na své členství v radě veřejně rezignoval a rozhodl se stát jen běžným členem týmu. Rada nikdy nezískala ani přístup ke správě na projektech a i o sdílení domény boinc.cz se dejvidek nadále odmítal bavit, z důvodu toho že je to jeho majetek. Rada tedy nikdy nezískala potřebné prostředky pro svou činnost a kromě krátké diskuse se v ní nic zvláštního nestalo. V posledních dnech rady vzniklo i hlasování o tom co se má stát se správou na projektech, ale jelikož taková rozhodnutí nebyla v její pravomoci, nic to nezměnilo.

V tomto mezidobí (23.8.2006) vyšel na serveru technet.idnes.cz Durův článek o pozadí projektu Rosetta@home. Díky tomuto článku se k našemu týmu připojilo během několika týdnů cca 300 nových členů a i přes problémy v týmu, jsme se dostali zpět na již jednou dosaženou druhou příčku na světě a náš výkon odpovídal tomu, že nyní již dojde k jejímu udržení.

Web týmu CNT

Aby se situace mohla pohnout dále založil jsem na doméně www.CzechNationalTeam.cz nové týmové stránky (25. 8. 2006) a postupně do nich nahrávat své články a to pro případ že by se s dejvidkem nedalo dohodnout na jakémkoliv závazku vůči týmu, že bude nadále na své doméně provozovat týmové stránky CNT.

Bral jsem to jako prozatímní řešení s nadějí, že se situace kolen domény boinc.cz vyřeší a dojde alespoň k nějakému dejvidkovu písemnému závazku, co na ní nadále bude a co se s ní stane třeba v případě jeho úmrtí.

Podzimní týmový sraz

Tento druhý sraz se konal 22. - 24. 9. 2006 opět na Sulově. Bohužel jsem se jej nemohl z rodinných důvodů zúčastnit a ani vejpuste jako druhý radní tam nebyl. Pár týdnů před tímto srazem jsem se ovšem osobně sešel s Fordem a při poměrně konstruktivní debatě jsme se shodli, že možným východiskem z týmové krize by mohlo být založení občanského sdružení, které by mělo záštitu nad celým týmem i věcmi, které k němu patří. Podrobnosti slíbil zjistit a návrh předložit na tomto podzimním týmovém srazu. Celkem se ho zúčastnilo 10 členů CNT a 3 členové boinc.sk týmu.

Ihned po srazu vznikla na fóru bez jakékoliv veřejné debaty anketa se dvěma volbami:

 • 1) web zůstane jak je a budeme chtít po Forestovi hesla
 • 2) založíme občanské združení a web+doména bude majetkem tohoto združení

 

Založil ji Ford a ze záhadných důvodů zcela chyběly jakékoliv dříve uváděné možnosti řešení i volba dosti podporovaná, tedy sepsání smlouvy o doméně a heslech mezi správci těchto věcí.

Výsledek byl očekávaný. Jelikož již dříve pro založení sdružení moc pozitivních hlasů nepadalo a jiná volba nebyla, nejvíce hlasů získala možnost 1. Z týmového i mého vlastního pohledu ovšem nic neřešila a jelikož anketa byla celkově postavená jednoúčelově (o gramatických chybách nemluvě), následoval další, dle toho, co napsal dejvidek, i předem v Beskydech domluvený krok.

Tým boinc.cz

Dne 8. 10. 2006 mně dejvidek mailem poslal přístupy ke správě CNT na projektech kde byl správcem a oznámil že v CNT končí. Rovněž mě upozornil na to, že na jeho doméně boinc.cz budou stránky nově vzniklého týmu a že i fórum bude patřit tomuto týmu. Můj návrh, aby alespoň fórum zůstalo společné odmítl. Jen pro upřesnění, dejvidek mně tímto předal správu na 9 projektech z celkového počtu 32, ostatní jsem spravoval já. Na projektu Proteins@home dejvidek tým CNT přejmenoval na svůj nový boinc.cz, (pravděpodobně proto, že projekt teprve začínal a tým v něm neměl ještě moc kreditu) a k projektu BBC-CPDN si přístup prozatím ponechal, i když jsem jej několikrát o něj žádal.

Na fóru poté dne 12. 10. 2006 oznámil, že doména boinc.cz bude nadále patřit novému týmu boinc.cz, který brzy založí a že na základě toho odchází i z týmu CNT. Následně týmové radě sdělil, kde najdou hesla ke správě projektů, které zakládal pro CNT a že mail na který je správa registrována do pár dní smaže, což také udělal. Honza v týmu již nebyl delší dobu, Ford z něj v tomto momentě také vystoupil a vejpuste nevěděl, co má dělat a nechtěl to hned řešit. Převedl jsem tedy správu na projektech na stejnou registraci, kde už byly předešlé týmové, plně zprovoznil novou týmovou doménu a na fóru nabídnul, že se smluvně zavážu člověku, který bude mít u členů respekt, budu s ním sdílet hesla ke správě i novou týmovou doménu, aby se situace v týmu alespoň částečně stabilizovala.

Jediný kdo se na tuto výzvu přihlásil, byl Miiichal. Jelikož to byl člověk v týmu uznávaný a také člověk, který zásadním způsobem přispěl k založení CNT, poslal jsem mu ta sporná hesla a během 2 dní se dohodl i na kompletním obsahu smlouvy 23. 10. 2006. Tento návrh obsahoval mimo jiné to, že na nové doméně bude týmový web s články a týmovými záležitostmi a na boinc.cz by zůstalo fórum a veškeré články a návody o BOINC. Stal by se tak z boinc.cz informační portál BOINC v naší republice.

Oddělení boinc.cz

Bohužel i tento návrh a závazek dejvidek jednoznačně smetl ze stolu dne 24. 11. 2006 a nehodlal se o něm vůbec bavit. Miiichal, znechucen neustálými debatami o ničem a záporným postojem dejvidka, se vzdal své nabídky na podpis smlouvy, hesla smazal a zároveň opustil CNT a s ním i StanleyNR a Jiriii kteří počítali na společný účet (CCU).

Bylo tedy rozhodnuto, CNT si půjde dál svou vlastní cestou a já jako jediný zbyvší zakladatel jsem začal dopracovávat nejen nové týmové stránky, ale hlavně bylo nutné založit nové týmové fórum k 3. 11. 2006, jelikož to původní jako spousta jiných věcí zůstala na boinc.cz a tedy majetkem nově založeného dejvidkova týmu.

  

Za touhle kapitolou bude asi třeba udělat velice tlustou čáru, i když to jistě nebude vůbec snadné. Několik velice důležitých členů z týmu odešlo. Někteří se rozhodli odejít do nového boinc.cz týmu, někteří dokonce do boinc.sk a hodně jich jen zanevřelo na týmovou příslušnost a počítají sami do doby, než si najdou svůj nový tým, či se třeba i do CNT po čase vrátí. Více než dva roky mravenčí práce s propagací týmové domény CNT na boinc.cz jsou těmito kroky také k ničemu a o týmové, léta budované fórum, CNT také přišel.

 

Tým začal zcela novou kapitolu svého působení ve světě distribuovaných výpočtů. Jelikož ale má nabídka smluvního ošetření domény, webu i hesel trvá i nadále, snad se brzy dočkáme i nové týmové rady jako rozhodujícího orgánu, která už bude mít i skutečně možnost o týmu rozhodovat, jelikož vše týmové díky smlouvě bude patřit týmu.

 

No snad se toho jednou dočkáme. Do té doby se o správu a provoz týmu budu starat já, ale doufám že se z přerodu týmu brzo otřepeme a k volbě nové rady jako řídícího orgánu dojde co nejdříve.

 Přechodné období

Několik desítek členů týmu přešlo na počátku listopadu 2006 do dejvidkova boinc.cz a někteří velcí počtáři jako například Miiichal, Stanley, Budak... zanevřeli na jakoukoliv týmovou příslušnost úplně. Zůstala ale naštěstí většina členů týmu, kterým odloučení dejvidka od CNT nevadilo a tak i přes tyto ztráty počet členů CNT již v půlce listopadu (13.11.2006) dovršil rovných 4000 a týmový účet dosáhnul hranice 250.000.000 kreditu (18.12.2007).

Na počátku roku 2007 došlo k poslední vážné události spojené s odloučením od boinc.cz. 6.1.2007 si dejvidek přivlastnil týmový účtu CNT na projektu BBC-CPDN. I když jsem dejvidka několikrát kontaktoval a upozorňoval jej na to, že mně sice správu na většině projektů (kde k ní měl přístup) předal, ale že mně stále ještě nepředal přístup ke správě na BBC-CPDN projektu, nijak na to nereagoval. Až po více než 2 měsících najednou přepsal náš tým na tomto projektu na svůj nový boinc.cz. Tímto krokem vlastně i převedl celý účet CNT na tomto projektu do boinc.cz a spousta členů kteří počítali BBC-CPDN za náš tým se ocitla (aniž by to kdy chtěla) v jiném týmu než do kterého se registrovali. Na tuto skutečnost jsem upozornil na našem webu a poté se část členů přehlásila, ovšem nic to nemění na tom že se dejvidek zachoval minimálně velmi nekorektně.

Naštěstí se tímto vyřešila poslední věc která scházela k úplnému dokončení přerodu našeho týmu.

Vlivem událostí které nastaly při oddělení od boinc.cz a odchodu několika desítek členů značně klesl výkon celého týmu a to až na hranici RAC 412.000. Vlivem toho nás opět tým L'Alliance Francophone odsunul na třetí příčku v pořadí týmů (21.1.2007). Postupně jsme se ale od počátku prosince začali opět jako tým zvedat a nejen že opět začal růst počet členů, ale začal se i postupně zvedat výkon RAC.

Nový postupný rozvoj CNT

Nebyl by to snad ani tým CNT aby se ze všech těch událostí neotřepal a nezačal znovu budovat a stavět kámen po kameni cestičku k lepšímu výkonu. S pomocí Kyonga se mně podařilo převést doménu na nový hosting, kde se konečně podařilo oddělit databáze Webu (phpRS) a fóra (phpBB). Při tomto stěhování jsem založil i novou týmovou Galerii a začal pomaličku dodělávat vzhled i informace na webu. Kyong se zároveň stal druhým administrátorem týmového webu i fóra a Anubis jeho moderátorem.

Na konci ledna (26.1.2007) se mně podařilo prosadit do vydání časopisu Chip třístránkový článek o systému BOINC, některých jeho projektech a také našem týmu. Díky takové propagaci se do týmu přihlásily během několika dní desítky nových členů.

Jelikož byl v názvech našeho týmu na některých projektech trochu zmatek kvůli existenci několika podobných názvů, kontaktoval jsem vedení daných projektů s prosbou o nápravu. Tak se nakonec podařilo po pár týdnech (4.2.2007) vyřešit všechny vleklé potíže s tím spojené a také problémy se statistikami týmu tak byly zažehnány. Na fóru jsme si odsouhlasili také nový popis týmu na projektech (včetně anglického) a tak od 8.2.2007 došlo i ke sjednocení všech popisů našeho týmu na projektech.

26. 02. 2007 Nás doslova přeskočil tým SETI.USA, který svým výkonem mířil bez větších problémů na celkové první místo. Tím nás odsunul na celkovou čtvrtou pozici.

Další z těch pozitivnějších věcí v tomto období, byl vznik testovacího balíčku BOINC s jednotkami projektu PrimeGrid. Tento balíček vytvořil Anubis a díky němu vznikla i velice rychle srovnávací tabulka výsledků tohoto testu na různých počítačích a jejich konfiguracích. Dne 28. 02. 2007 se ČR posunula na 9. místo ve výkonu států světa na BOINC. Odrazil se v tom celkový obrovský rozvoj BOINC projektů u nás, jelikož naše republika dlouhodobě dosahuje ve světě neuvěřitelného poměru v přepočtu kreditu na jednoho obyvatele.

Na začátku dubna (07. 04. 2007) náš tým překročil i další významnou hranici a to 300.000.000 kreditu v součtu všech projektů BOINC. Jako by na počest této významné události stejný den i vydal ,,vkliber,, náš týmový skin pro BOINC Manager, který sám vytvořil. Náš tým tedy od tohoto dne má další z mnoha věcí, která usnadňuje uživatelům v naší republice práci s tímto systémem a zároveň přináší velice pěkné uživatelské prostředí do tohoto jinak graficky strohého programu. Skin obsahuje nejen naše národní barvy a týmové logo, ale zároveň jsou do něj integrovány odkazy na návod k programu na našem webu a také odkaz na naše týmové stránky.

Práce, práce a zase práce

Toto období nelze charakterizovat jinak, než jako obrovské pracovní nasazení. Tím není myšleno jen nasazení našich strojů na DC výpočtech, ale nasazení jednotlivých lidí do mravenčí práce na propagaci týmu a DC výpočtů. Práce na založení webu a fóra již byly pomalu u konce a tak bylo potřeba se pustit do celkové aktualizace dat. Na úvod jsem provedl aktualizaci všech návodů na aktuální verzi BOINC Managera, aby noví členové nebyly zmateni že jejich instalace vypadá jinak, než obrázky a popis v návodu. Také byly návody rozšířeny o nové možnosti a funkce a doplňující rady ze samotného provozu. V návaznosti na tuto práci Zelvuska přepracoval kompletně stránky http://cz.boincstats.com/ do češtiny, pro uživatele, kteří nevládnou moc dobře anglicky. Díky tomuto překladu došlo k velkému zjednodušení ovládání systému vzdálené správy BAM, který je součástí tohoto webu. I na systém BAM jsem následně vytvořil a na webu vydal rozsáhlý návod, který byl průběžně doplňován tak, jak docházelo i k rozšiřování jeho funkcí.

Pomoc s návody přišla i zvenčí. Kryštof mně totiž zaslal návody na instalaci BOINC Managera a připojení do projektů ve flashi, které velice dobře interaktivně ukazují jednotlivé kroky a popisují nováčkům jak si co nejlépe BM nastavit pro své vlastní potřeby. K našemu týmu se jen za posledních 6 měsíců připojilo 500 nových členů. Celkem nás tedy v našem týmu bylo již více než 4500.

Kyong se také nenudil a jelikož vládne dobře anglicky, podařilo se mu přeložit a vydat překlad návodu na instalaci BOINCManagera i připojení k projektům. Dále také připravil a vydal velice srozumitelný a podrobný návod na instalaci BM pod systémem Linux.

Rovněž pokračovala má práce na přípravě článků o DC projektech. Z této činnosti vznikl článek o projektu QMC. Následně se mně podařilo i pro náš web domluvit převzetí článku o projektu Stardust@Home. Tento článek jsem po dohodě s autorem dopracoval a doplnil o návod na samotný projekt. Jelikož se nejedná o projekt systému BOINC, bylo třeba jej čtenářům více rozepsat.

Počet projektů již začal překračovat rozumnou mez pro jednoduché třídění podle abecedy a málokdo by se v seznamu vyznal. Rozhodl jsem se tedy pro jeho rekonstrukci. Na základě konzultace se členy týmu jsem vytvořil druhý seznam projektů, ve kterém byly projekty členěny dle okruhu jejich zaměření. Takovéto členění pomohlo zejména nováčkům ve snazší orientaci v projektech, kterých již vzniklo několik desítek. Stejným způsobem Kyong zrekonstruoval jednotlivé sekce fóra, čímž se orientace v projektech i hledání jednotlivých informací o nich mnohem zjednodušila.

Jako vedoucí jednoho z předních týmů jsem byl přizván na účasti v mezitýmovém fóru, kde se leadeři společně například i s tvůrcem Davidem Andersonem snaží řešit problémy systému BOINC. Mimo jiné se zde řeší nové možnosti systému, věci které usnadní lidem přístup k projektům a jejich správu i samotná správa pro vedoucí týmů. Díky práci této skupiny se podařilo zrealizovat hned několik dobrých nápadů a mnohé nové nápady byly předloženy k dalšímu zpracování. O všech důležitých novinkách od té doby informuji na týmovém fóru.

Po dlouhodobé pečlivé práci se Vkliberovi podařilo na subdoméně www.stats.czechnationalteam.cz spustit registraci vlastních CNT týmových podpisů (8.9.2007) a zpřístupnil možnost jejich vytvoření i dalším týmům, které o ně měly zájem. Tento úspěch byl jen prvním z mnoha a i když jako všichni členové týmu má spoustu osobních i pracovních starostí, najde si čas průběžně na subdoméně pracovat a přinášet tak členům týmu spoustu užitečných a praktických informací i pomůcek. Tato subdoména se tak stala okamžitě nedílnou součástí našeho webu i týmu.

Na základě požadavků členů týmu StanleyNR přepracoval (4.10.2007) systém statistik minitýmů CNT. Od tohoto dne byla účast v minitýmech omezena pouze na jeden, který si daný člen musí vybrat. Tento systém byl zaveden kvůli větší konkurenci jednotlivých minitýmů a menšímu ovlivňování pořadí ze strany velkých počtářů.

Počátkem léta jsem rozjel dvě nové velké propagační akce týmu i BOINC, které byly ukončeny v první polovině října. První z nich byla mravenčí práce na rozsáhlé interaktivní prezentaci v .pps, která by letmo představila samotný BOINC a hlavně představila co nejvíce jeho projektů. S přípravou prezentace mně hodně pomohl Hradel a ze společné práce nakonec vznikla prezentace o více než 20 stranách se spoustou snímků, efektů a hudbou. Vzalo to sice několik set hodin nás obou a bylo třeba několik osobních pracovních schůzek, ale výsledek rozhodně stál za tu námahu. Prezentaci jsem nakonec přepracoval do tří různých verzí dle její velikosti a vznikla tak i verze, kterou je možné posílat jako přílohu mailem. Druhou akcí byla příprava a realizace další várky reklamní předmětů týmu, jelikož uplynuly již téměř 2 roky od prvního vydání reklamních triček, mikin a kšiltovek. Bylo třeba v prvé řadě vytvořit nová loga, s čímž opět velice pomohl Miiichal. Následný výběr samotné technologie realizace potisku byl velký oříšek, ovšem i to se nakonec podařilo zařídit a trička nakonec nesla plnobarevná loga na zádech a z první várky již osvědčená vyšitá loga týmu. K tomu jsme přidali možnost objednání vyšitých log samotných projektů i miniloga našeho týmu. Takto vzniklo dohromady 54 reklamních předmětů, které byly opět přijaty svými majiteli velice kladně, dle jejich hodnocení na fóru.

Výkon našeho týmu se v tomto období pohyboval v rozmezí 500-540.000 RAC. Zároveň jsme 19.07.2007 dosáhli hranice 350.000.000 kreditů v součtu BOINC projektů a 3.9.2007 se k nám připojil 5200-tý člen (CPID).

Velký nárůst výkonu

V následujících osmi měsících došlo díky obrovskému množství odvedené práce na propagaci k rychlému nárůstu týmového výkonu . Své čtvrté narozeny tým oslavil pokořením rok starého rekordu 604 000 RAC. Tým se tak dostal na výkonovou úroveň z dob před tlustou čárou a tedy obdobím, kdy se mu výkonově dařilo nejlépe. Zároveň tento den tým překročil hranici 400.000.000 kreditů v součtu všech projektů systému BOINC. Ještě do konce měsíce listopadu se nám podařilo dosáhnout výkonu 700.000 RAC.
Ani přes tyto úspěchy práce na týmových stránkách nepolevovala. Vyšel dvoudílný článek, který popisuje problematiku hesel, hashů, ale i jejich možného prolomení, tedy s tématem, kterým se zabývá hned několik projektů BOINC - HashClash, SHA colision search Graz a TMRL DRTG. V týmové galerii byla vytvořena nová sekce pro snímky a záznamy screensaverů jednotlivých projektů, která již několik týdnů po založení čítala více než dvě desítky snímků a několik flash záznamů. Kyong přeložil článek o prezentaci CNT i samotnou prezentaci do angličtiny.Znovu byl spuštěn příjem objednávek pro již třetí várku propagačních předmětů. Pro zpestření života v týmu IQE založil virtuální městečko CNT, o jehož život se od té doby starají samotní členové svojí návštěvností a údržbou. O další přínos pro stránky se postaral Duro (člen boinc.sk) svým dvoudílným článkem z oblasti vývoje vesmíru s názvem „Čeká nás apokalypsa? ...aneb konec světa a moderní věda“. Před koncem roku osvěžila českou DC komunitu informace o spuštění prvního českého DC projektu Wieferich@Home. Tento projekt vznikl ve spolupráci Západomoravské vysoké školy v Třebíči a Vysokého učení technického v Brně a zabývá se hledáním Wieferichových prvočísel. Ihned byla odstartována práce na článku o projektu i návodu, jak se do projektu zapojit, který vyšel po několika dnech na našich stránkách. Jak se časem ukázalo, české počtáře nezaujalo ani tak zaměření projektu, ale spíše možnost ukázat v rámci republiky, jaký potenciál jsou ochotni (a schopni) do podpory DC oblasti u nás vložit a že rádi pomohou, když dostanou možnost. Projekt se tak stal prvním z projektů mimo BOINC, do kterého se velkou měrou náš tým zapojil.
Na Vánoce roku 2007 forest společně s Durem, Zelvuskou, JardouM a Hradelmem připravili jako dárek pro DC nadšence u nás, samostatnou subdoménu o projektu Einstein@Home. Šlo z velké části o překlad do češtiny, aktualizaci a doplnění již existující zahraniční domény, ovšem práce to byla i tak na několik měsíců. Subdoména se stala velmi navštěvovanou studnicí informací a na dlouhou dobu se jednalo o největší propagační dílo DC u nás.

Před koncem roku 2007 probíhala na pozadí komunikace mezi forestem a Prazdrojem ze serveru Xchat.cz o možnosti velké propagace BOINC a našeho týmu na jejich stránkách. Prazdroj připravil pro spuštění počátkem roku 2008 spoustu podkladů a byl velice nápomocen při prezentaci celé problematiky pro všechny zájemce. K našemu týmu se tak počátkem roku 2008 díky jeho činnosti připojilo několik stovek nových členů a jen během ledna náš výkon vystoupal na 800.000 RAC.
V lednu rovněž došlo k velkému pokroku v mezitýmové komunikaci, jelikož se podařilo domluvit se členy několika dalších DC týmů (Space Family a boinc.sk) spolupráci při přípravě propagačních článků o projektech. Z práce této mezitýmové pracovní skupiny vznikly počátkem roku články o projektu Cosmology (31.1.2008) a Orbit@home (26.3.2008).
V únoru rovněž proběhl první český turnaj v BOINC projektech. Tento turnaj se konal na projektu QMC a trval 10 dní. Zapojilo se do něj celkem 7 soutěžících z různých týmů a nad celkovým průběhem dohlížel jako rozhodčí vkliber, který pro turnaj vytvořil velice přehledné statistiky. Menší studenou sprchou při postupně vzrůstajícím výkonu týmu bylo naše odsunutí na pátou příčku japonským týmem „Team 2ch“, který za krátkou dobu nabral několikanásobně větší výkon, kterému nebylo možné čelit.
V mezitýmové pracovní skupině se podařilo doladit i forestův návrh na založení nové sekce webu „Profily“. Do této sekce se postupně zařazují profily členů našeho týmu i dalších lidí, kteří se výrazněji podílejí na propagaci a práci kolem CNT i DC projektů. Postupně se začal připravovat i týmový sraz po delší době, jelikož o osobní kontakt byl čím dál větší zájem. Prvním byl tento rok lokální sraz v Ostravě (8.3.2008), kde se nás sešlo celkem 5. Diskuse se nevyhnula ani tématu sdílené správy týmu a jeho majetku. Byly dány první jasné linie, které by se měly dodržet a také co všechno by se mělo dále zajistit, aby byla tato záležitost vyřešena co možná nejlépe pro potřeby týmu.
Do konce března jsme zaznamenali hned několik dalších milníků. Podařilo se nám zvednout výkon na magickou hranici 1.000.000 RAC, počet členů vzrostl na 6.000 CPID a překonali jsme hranici 500.000.000 kreditů v součtu BOINC projektů. Dne 16.04.2008 se podařilo triu Jasoň, Drsoň a Hnusoň probojovat na první příčku v našem týmu, což byla po více než roce a půl změna na čelní pozici. Počátkem května se vkliberovi podařilo dokončit novou prozatimní podobu přehledu projektů, která po celkovém dopracování nahradí dosavadní forestovu sekci na hlavní stránce webu. V průběhu května byl rovněž testován a nakonec i spuštěn (30.5.2008) první týmový chat a hned v následujících dvou dnech (31.5.-1.6.2008) se uskutečnil víkendový sraz v Autokempu Štoky. Během tohoto setkání se podařilo, díky Dugiho skvělé organizaci, uskutečnit spoustu kulturních akcí. Celkem se srazu zúčastnilo 5 členů CNT a Merlin, zástupce týmu Space Family, který dorazil i s rodinou. Zdejší lokalita byla otestována a zhodnocena jako ideální místo konání následujících týmových srazů i pro větší počet lidí.

Počátkem června (3.6.2008) jsme pokořili hranici 600.000.000 kreditů na BOINC a dokázali jsme zvýšit výkon až na 1.150.000 RAC (13.06.2008). Tím se nám podařilo za necelých 8 měsíců více než zdvojnásobit celkový týmový výkon v součtu BOINC projektů a to i přes vložení poměrně velké části výkonu do projektu Wieferich@Home.

Občanské sdružení CNT
Myšlenka založení občanského sdružení, které by vlastnilo a spravovalo veškeré záležitosti okolo týmu, nebyla nová. Byl to jeden z mých návrhů ještě před tlustou čarou ve snaze udržet tým pohromadě a vyřešit veškeré spory okolo domény a správy týmu. V té době ovšem nedostala tato myšlenka prostor k realizaci, byla považována za příliš formální a reálně neproveditelnou. V roce 2008 byla už ovšem situace i atmosféra v týmu naprosto jiná. Byla zde spousta lidí, kteří tuto myšlenku podporovali, ačkoliv jim naprosto dostačovalo, že vše spravuji já.
Oslovil jsem vklibera a kyonga, kteří nejvíce spolupracovali na práci kolem týmu, a využil své cesty do Ostravy k osobnímu setkání. Tohoto jednání v baru Lizard (8.3.2008) se zúčastnil i Meharts a Freenky. Po několikahodinovém rozboru celé situace v týmu jsme se rozhodli, že zjistíme vše potřebné pro založení sdružení. Další přípravná schůzka byla domluvena na jarní sraz týmu ve Štokách u Jihlavy (31.5.-1.6.2008). Zde jsme společně s dalšími přítomnými (Pepíno65 a Dugi) připravili a projednali všechny potřebné body tak, aby se vše důležité stran provozu, správy i vlastnictví podařilo zanést do stanov vznikajícího sdružení. Odpověď z Ministerstva vnitra na naši žádost o registraci byla nakonec kladná. Na setkání členů týmu ve Štokách, které proběhlo ve dnech 27.-28.9.2008, bylo odsouhlaseno a následně ohlášeno založení občanského sdružení Czech National Team o.s. (CNT o.s.) jako neziskové organizace a zvoleno nové vedení týmu. Vedení týmu má od té doby na starosti "výbor sdružení", do kterého byl ustavující schůzí zvolen Vít Kliber (vkliber), Radim Vančo (Kyong) a já - Dušan Vykouřil (forest). Jako kontrolní orgán byla ustanovena dozorčí rada ve složení Josef Mikula (Pepino65), Dušan Majer (Dugi) a David Lucák (Meharts).
Hned po tomto osobním jednání jsem postupně na registrované sdružení převedl vlastnická práva k doméně czechnationalteam.cz, propagační předměty týmu a zpřístupnil správu týmu na projektech všem členům výkonného výboru. Těmito kroky byla zajištěna stabilita týmu do budoucna, která již nestála na jednom či dvou lidech. Zároveň nikdo již nic osobně nevlastnil a nemohl tak tým ani nikoho ze členů tlačit, kam nechtěli.
Vedení CNT o.s. založilo v říjnu 2008 ke svému provozu bankovní účet a vytvořilo několik složek, do kterých mohli všichni členové od té chvíle přispívat. Jsou to například prostředky na propagaci, samotný provoz, ceny do soutěží, ale například i na výhledově chystaný týmový počítač. Další informace o sdružení jsou popsány na tomto místě ==>>.

 

Pokračování historie týmu CNT 2/2==>>

 

 

Historie týmu v důležitých datech:

14. 10. 2003 - Založení týmu Hrusice.
21. 10. 2003 - Tým má 8 členů a 30.000 WU.
01. 11. 2003 - První uvedení týmových stránek. Tým má 11 členů a 38.000WU.
03. 11. 2003 - Tým má 41.000 WU.
10. 11. 2003 - Po měsíčním působení má náš tým již 105 000 WU. Název týmu byl z důvodu větší propagace naší republiky upraven na Hrusice CZ.
26. 11. 2003 - Tým překročil hranici 150 000WU.
30. 11. 2003 - V týmu je již 52 členů a celkovým výkonem se dostal na 470 místo na světě.
08. 12. 2003 - Hrusice CZ již mají 72 členů a 200 000WU. To vše pouze za 2 měsíce od založení týmu.
28. 12. 2003 - Spuštěno testování systému BOINC do kterého se ihned zapojilo několik členů našeho týmu.
11. 01. 2004 - Na stránky byla přidána návštěvní kniha. Dále byla spuštěna anketa o změně názvu týmu.
28. 01. 2004 - Hrusice CZ se probojovaly mezi nejlepších 300 týmů světa.
08. 02. 2004 - Bylo ukončeno hlasování o názvu týmu. Členové hlasováním rozhodli, že název zůstane nezměněn. Tým již čítá přes 100 členů.
12. 04. 2004 - Tým má již 125 členů a přes 357 000WU.
26. 04. 2004 - Hrusice CZ se probojovaly na prvním místo mezi českými týmy.
10. 05. 2004 - Hrusice CZ postoupily do TOP 200 na Seti/Clasik.
22. 06. 2004 - Ostré spuštění systému BOINC.
15. 08. 2004 - Postup na 85 místo mezi světovými týmy v Seti/Clasik.
16. 08. 2004 - Spojení týmu Hrusice CZ a Area 51.
10. 09. 2004 - V hlasování o názvu týmu zvítězil ,,Czech National Team,,.
14. 11. 2004 - Spuštěna anketa s výběrem týmového loga.
15. 01. 2005 – Miiichal v rozsáhlé anketě s výběrem mnoha log od několika tvůrců zvítězil a stal se návrhářem i tvůrcem týmového loga, i týmových log jednotlivých projektů.
19. 01. 2005 - Týmová základna CNT na Seti@Home/BOINC má 540 aktivních členů.
08. 03. 2005 - Celkem je CNT na BOINC na 5. místě světa a má 841 členů.
07. 04. 2005 - V Projektu CPDN jsme na druhém místě na světě.
07. 04. 2005 - CNT již čítá přes 1000 členů a stal se tak třetím nejpočetnějším týmem na světě.
15. 04. 2005 - Náš tým se protlačil v celkové statistice na 4. místo světa!
17. 04. 2005 - CNT na SETI/BOINC má již 1000 členů.
13. 05. 2005 - Celkově má CNT 1156 členů napříč projekty.
14. 05. 2005 - Překonána hranice 30 000 000 kreditu ve všech projektech.
17. 06. 2005 - Celkem má CNT 1295 členů! Dlouhodobý průměrný výkon 191.841 Creditu/den.
19. 08. 2005 - Celkem má CNT 1575 členů.
07. 09. 2005 - Česká Republika se posunula na 9. místo na světě. CNT tvoří 73.7% kreditu České Republiky.
16. 09. 2005 - CNT má 1691 členů. Dlouhodobý průměrný výkon 212.879 Creditu/den.
17. 09. 2005 - StanleyNR umožnil vytvoření minitýmů v rámci CNT i statistiku členů našeho týmu.
18. 09. 2005 – Začíná debata o nové podobě popisu týmu na projektech.
21. 09. 2005 - CNT se probojoval na třetí místo mezi týmy v celkovém součtu všech projektů na BOINC!
07. 10. 2005 - Náš tým se oficiálně spojil s CZECH - SETI Teamem.
21. 11. 2005 - CNT má již 2119 členů.
01. 12. 2005 - Tímto dnem se CNT dostal na celkové druhé místo na světě v celkových statistikách všech projektů BOINC. Podíl na tom má 2182 členů našeho týmu.
11. 12. 2005 - Tým ,,L'Alliance Francophone,, nás odsunul zpět na celkové třetí místo na světě v celkových statistikách všech projektů BOINC.
15. 12. 2005 - Seti/Clasik ukončil po 6 letech svůj provoz a již naplno přechází na systém Seti/BOINC. Tým Hrusice CZ ukončil svou činnost na tomto systému na konečném 83 místě z více než 180 000 týmů. Tým Area 51 se nakonec těsně vešel do první tisícovky.
26. 12. 2005 - Členové týmu si odhlasovali nový jednotný popis týmu na všech projektech.
21. 01. 2006 - Celkem máme již v našem týmu 2700 členů! Dlouhodobý průměr 362.114 Creditu/den.
29. 01. 2006 - Miiichal and Jiriii - CZ Jako první v našem týmu překročili hranici 5 000 000 kreditu.
29. 01. 2006 - Z našeho týmu odešli 4 členové: 'bosh, Miras a Blackkarel. Založili "Czech Democratic Team".
03. 02. 2006 - V SETI jsme jako tým dosáhli 50 000 000 kreditu!
11. 02. 2006 - Tento den Czech National Team překročil hranici 100 000 000 kreditu!
28. 02. 2006 – Registrace domény www.CzechNationalTeam.cz .
21. - 23. 4. 2006 - První velký týmový sraz na Sulově.
21. 06. 2006 - Spuštěno hlasování o členech rady týmu.
05. 07. 2006 - Členové týmu zvolili do týmové rady těchto pět členů. dejvidek, Honza, forest, Ford a vejpuste.
16. 08. 2006 - Náš tým se posunul zpět na druhé místo na světě!
25. 08. 2006 - Začínají vznikat nové týmové stránky na www.CzechNationalTeam.cz .
06. 09. 2006 - CNT překročil hranici 200 milionů kreditů.
22. - 24. 09. 2006 - Druhý velký týmový sraz na Sulově.
08. 10. 2006 – Dejvidkovo předání správy CNT na projektech forestovi.
13. 10. 2006 - Oficiální oznámení o přechodu týmového webu na novou doménu.
03. 11. 2006 - Spuštěno nové týmové fórum na webu www.CzechNationalTeam.cz .
13. 11. 2006 - CNT má již 4000 členů.
18. 12. 2006 – Náš tým překročil hranici 250.000.000 kreditu v součtu všech projektů na BOINC.
06. 01. 2007 – dejvidkovo převedení našeho účtu na projektu BBC-CPDN do svého týmu boinc.cz
21. 01. 2007 – Tento den nás tým L'Alliance Francophone opět odsunul na třetí místo.
25. 01. 2007 – Spuštěna týmová galerie fotek různých témat.
25. 01. 2007 – Vyšel v časopise Chip na třech stranách další z forestových článků o BOINC a našem týmu.
04. 02. 2007 – Konečně se podařilo vyřešit všechny problémy ohledně rozdělení a správy našeho týmu na všech projektech kde bylo CNT registrováno. Tímto dnem došlo tedy i ke sloučení statistik našeho týmu pod stejný název i jednotnou správu.
08. 02. 2007 – Podařilo se doladit a odsouhlasit nový popis našeho týmu na projektech a od tohoto dne byl na všech projektech změněn.
26. 02. 2007 – Přeskočil nás tým SETI.USA, který se doslova řítí na první celkové místo. Tím nás odsunul na čtvrté místo.
26. 02. 2007 – Člen našeho týmu ,,Anubis,, vytvořil týmový testovací balíček BOINC s projektem PromeGrid.
28. 02. 2007 – Tento den se ČR posunula na 9. místo ve výkonu států světa na BOINC.
07. 04. 2007 – Člen našeho týmu ,,vkliber,, vytvořil Skin CNT pro BOINC Manager, který obsahuje nejen logo našeho týmu, ale také odkazy na něj.
08. 04. 2007 - Náš tým dosáhl hranice 300.000.000 kreditů v součtu všech projektů BOINC.
02. 05. 2007- Od 13.11.2006 se k nám připojilo přesně 500 nových členů. Právě tento den jsme dosáhli počtu 4500.
15. 05. 2007 - Spuštěno hlasování o možném zavedení nového systému týmových statistik minitýmů CNT.
03. 06. 2007 - Na webu založena speciální sekce pro návody v angličtině.
22. 06. 2007 - Spuštěn příjem objednávek pro další várku reklamních triček, mikin, čepic, ........
29. 06. 2007 - Výkon týmu RAC 517.000
19. 07. 2007 – Dosaženo 350.000.000 kreditů v součtu všech projektů na BOINC.
16. 08. 2007 - Ukončen příjem objednávek na propagační trička, mikiny a čepice CNT.
03. 09. 2007 - 5200 členů (přesněji řečeno originálních CPID).
08. 09. 2007 - Vkliber dokončil svou práci na podpisech členů týmů CNT
13. 09. 2007 - 540.000 RAC v součtu projektů BOINC
04. 10. 2007 - StanleyNR přepracoval systém statistik minitýmů CNT do členy odhlasované podoby. Nyní může být každý člen pouze v jednom minitýmu.
05. 10. 2007 - Byla vydána prezentace systému BOINC a CNT, kterou vytvořili samotní členové našeho týmu.
17. 10. 2007 - Překonán týmový rekord průměrného denního výkonu RAC v součtu projektů BOINC. Původní, téměř rok starý rekord z 4.11.2006 byl 604.000. Jeho rekordní hodnota byla tento den 610 554.
17. 10. 2007 - 400.000.000 kreditů v součtu všech projektů BOINC
23. 10. 2007 - Založena týmová galerie screensaverů jednotlivých projektů.
31. 10. 2007 - 650.000 RAC
22. 11. 2007 - 700.000 RAC
26. 11. 2007 - Spouštěn příjem objednávek pro třetí várku propagačních předmětů týmu.
17. 12. 2007 - Založeno virtuální městečko CNT.
24. 12. 2007 - Dokončení samostatné subdomény o projektu Einstein@Home.
15. 01. 2008 - 750.000 RAC
25. 01. 2008 - 800.000 RAC
31. 01. 2008 - Vydán článek o projektu Cosmology@Home. Na tomto článku spolupracovalo hned několik lidiček z různých DC týmů a byl to první ze článků tohoto autorského kolektivu.
17. 02. 2008 - Japonský tým „Team 2ch“ nás odsunul na pátou příčku v pořadí světových týmů na BOINC.
18. 02. 2008 - Spuštění nové sekce webu s profily členů našeho týmu i dalších lidí, kteří se výrazněji podílejí na propagaci a práci kolem CNT i DC projektů.
27. 02. 2008 - 850.000 RAC
28. 02. 2008 - 500.000.000 kreditů v součtu všech projektů BOINC
08. 03. 2008 - Týmový sraz v Ostravě v baru Lizard
09. 03. 2008 - 6.000 CPID (registrovaných členů týmu)
11. 03. 2008 - 900.000 RAC
25. 03. 2008 - 950.000 RAC
29. 03. 2008 - 1.000.000 RAC
16. 04. 2008 - Na první místo v CNT se probojovali Jasoň, Drsoň a Hnusoň.
01. 05. 2008 - Vkliber vytvořil novou sekci s přehledem projektů
15. 05. 2008 - 1.050.000 RAC
30. 05. 2008 - Založen Chat CNT
30. 05. 2008 - 1.100.000 RAC
31. 5. -1. 6. 2008 - Týmový sraz u Jihlavy, v Autokempu Štoky
03. 06. 2008 - 600.000.000 kreditů v součtu projektů BOINC.
13. 06. 2008 - 1.150.000 RAC
07. 07. 2008 – Uvedení částicového urychlovače LHC do zkušebního provozu.
18. 07. 2008 – První projekt v systému BOINC, který umožnil zapojení grafických karet – GPUGRID.
22. 08. 2008 – Tým Einstein at Work nás odsunul na šesté místo v pořadí týmů v systému BOINC.
25. 08. 2008 – Vydání rozsáhlého propagačního článku o DC na PCTuning.cz.
08. 09. 2008 – Dosažení 700.000.000 kreditů v systému BOINC.
11. 09. 2008 – Tým má již 7000 členů.
27-28. 09. 2008 – Týmový sraz CNT ve Štokách. Na tomto srazu bylo založeno občanské sdružení CNT o.s.

Svůj komentář na tento článek, co by mělo být opraveno, či doplněno můžete napsat do této sekce na našem týmovém fóru.
Téma s komentářem k tomu konkrétnímu článku, by mělo nést stejný název, jako článek na webu.

Rubrika:


Nahoru